Üzenjük Orbán Viktornak: Nincs tovább!

17.10. – Papp Magor: ne kelljen elmenni!

Mintegy tíz perccel öt óra után megkezdődött az Élhető Magyar Egészségügyért című fórum a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében. 

Az Élhető Magyar Egészségügyért kezdeményezést május 24-én hívtákéletre azzal a céllal, hogy megakadályozzák az egészségügy spontánösszeomlását. Mint azt Papp Magor, a MagyarRezidensszövetség elnöke bevezetőjében elmondta: arra késztette őket azorvoselvándorlás mértéke, hogy tegyenek valamit ennek megszüntetése,illetve érdemi megoldások kialakítása érdekében. A cél az, hogy hosszútávon fenntartható legyen a magyar egészségügy –  közölte Papp Magor,aki utalt rá, hogy komoly összefogás jött létre kezdeményezésükre. Nemaz a cél, hogy veszélyezessék az ellátórendszer működőképességét. A célaz, hogy ne kellejen minden kollégának egyik pillanatról a másikraelmenni – közölte a rezidensszövetség elnöke, aki azt is jelezte,Szócska Miklós államtitkár késve, de érkezik a rendezvényre.

17.20 – Orvosnak esküdtünk, de emberek vagyunk

A Magyar Orvosi Kamara egyre inkább támogatja a Magyar Rezidensszövetség mozgalmát – mondja Éger István, miután Papp Magor átadta a szót a kamara elnökének. A fiatal orvosokkövetelése jogos, etikátlan az orvosi esküre hivatkozva, arrakényszeríteni az orvosokat, hogy erőn felül teljesítsenek, embertelenkörülmények között dolgozzanak.

Éger nehezményezte, hogy a fórumra nagyon kevesek jöttek el, muszáj a politikusok felé erőt mutatni, ehhez pedig szükség lenne arra, hogytömegeket mozgassanak meg az érdekképviseleti szervezetek. A kamara vezetői gondolkodnak és hamarosan újabb érdek megjelenítő-és érdekérvényesítő akciókat hirdetnek meg. Éger megjegyezte, nem érdekli, hogy államosított formában, kivel,mikor, hogyan működteti a rendszert a kormány, egy a lényeg ­– véli:hagyják őket dolgozni. Kiszámítható körülményeket akar.

17.30. – Nyomást kell gyakorolni!

Bélteczky János, a Magyar OrvosokSzövetségének elnöke „szakszervezeti emberként”arról beszélt, hogytámogatják a rezidensek törekvéseit, mert a jövőt a fiatalok képviselik, s remélik, lesz, aki őket is ellátja majd.  

23 éve, mióta dolgozik, mindig arra várt, hogy előbb-utóbb jobblegyen. Nem így történt. Nyomást kell gyakorolni, ha nem megy másként –közölte Bélteczky, aki azt is bejelentette, hogy akcióegységben, a jövő héten, péntek-szombaton a visegrádi országokorvos-szakszervezeteinek munkaértekezletét rendezik meg Visegrádon. Amajdan Visegrádi Charta néven bemutatott dokumentumban pontosan meghatározzák majd a célt és az eszközt, amellyel változást lehetelérni az egészségügyben.

Az új Munka Törvénykönyvével kapcsolatban elmondta, a most formálódóváltozat a rugalmasság érdekében számos kérdésben nehezíti amunkavállalók helyzetét. Az egészségügyi ágazatban dolgozók azonban atörvény értelmében mentességet kaphatnak, ugyanis a jogszabálytervezetszerint a munkaviszonyokat az ágazati miniszter módosíthatja. A maitárgyalásokon a minisztérium szakértőitől határozott ígéretet kaptakarra, hogy a tárca mindent elkövet a jövedelemcsökkenés megakadályozásaérdekében.  

17.39. – Mellébeszélés helyett

Mivel az államtitkár még mindig nem jelent meg a fórumon, Papp Magorjavaslatára megkezdik a beszélgetést az „érdemi kérdésekről”.

Papp Magor utal rá: szeptemberben, amikor elkezdték szervezni afórumot, az államtitkár jelezte, hogy ő is részt venne a megbeszélésen.Jobb a megbeszélés, mint az üzengetés, a rezidensek szerint azonban a2012-es költségvetés sarokszámainak ismerete alapján ideje mérlegetvonni, átgondolni a kialakult szituációt, azt például, hogyan alakulnak a betegek várható életkilátásai. Mindezt Papp Magor szerint azért kellmegtenni, mert megjelent néhány olyan „hurráoptimistakommunikációs elem, amelyet nem tartanak szerencsésnek. Ilyen pl. arezidensek ösztöndíjának kommunikációja.

Szócska nyílt levelében arról beszélt, hogy sikerült megtalálni amegfelelő megoldást a rezidensek itthon tartására, holott 3000-ből alig19 százalék pályázta meg a rezidens-ösztöndíjat, azaz összesen kétszázalékuk megélhetését javítja.

17.45. – Nem ígért, de nem is történt semmi 

Papp Magor a rezidensek helyzetét elemezte, ennek kapcsán felolvasott egy idézetet: Réthelyi Miklós parlamenti bizottsági meghallgatását idézte. A miniszter akkor aztmondta: elfogadhatatlan a helyezet, és a rezidensszövetség sem állítástmást. A miniszter 2010 május 28-án azt is mondta: semmi mástól nemműködik a rendszer, hogy az egészségügyben dolgozók emberfelettiteljesítményt nyújtanak, de nem lehet erre apellálni, elvárni, azt, hogy még többet dolgozzanak.  Azonnal cselekedni kell, szűkös az idő acselekvésre ­– vélte akkor Réthelyi Miklós. Elismerte: a kormány tagjaitudják: az ágazat problémái sürgetőek, azonnali megoldást igényelnének. Ennek ellenére Papp Magor úgy véli: olyan intézkedések, amelyek érdemiváltozást eredményeztek volna, nem történtek. Ám respektálta Szócskátazért, mert az egyezetések során nyíltan és őszintén beszélt, és nemígért betarthatatlan vállalásokat.

17.50. – Megérkezik az államtitkár

Kétségtelen, mintegy 500 kolléga élete változik az ösztöndíjtól, deaz orvostársadalom ennél jelentősen többekből áll – mondja Papp Magor,aki Szócska egy évvel ezelőtti parlamenti beszédére utalva aztkifogásolja, hogy most nem mutatja be a valódi problémákat azösztöndíj-rendelet kapcsán.

Az EEKH októberi adatai alapján 808 fő hagyta el az országot, több,mint amennyit 2011-ben a négy orvosegyetem összesen kiképzett. Arezidensek fontosnak tartják, hogy ne keltsük azt a látszatot, minthanem lenne gond – jelezte Papp Magor, aki külföldre távozó kollégáileveleiből is idézett a fórumon. Elmondta, hogy sokan hazajönnének, de a jelenlegi körülmények között nem tudnak.

Papp Magor külföldön dolgozók körében végzett felmérési adatokat isközölt. Ennek alapján döntően az anyagiak miatt vándoroltak külföldre.Papp Magor emlékezetett Orbán Viktor szavaira. A választások előtt, 2010 március 26-án a Szent Margit Kórház előttikampányrendezvényen azt mondta:  szeretnék lezárni azt a korszakot,amely “megnyomorította a magyar egészségügyet”, amely miatt az orvosokés az ápolónők tömegesen hagyják el Magyarországot, és nem atapasztalatszerzés szándékával mennek el, hanem a kényszer űzi el őket,hogy jobban fizetett állásokat keressenek külföldön. 

Éppen ezért arra kérte Szócska Miklós, továbbítsa a kormányfő felévéleményüket, mely szerint úgy gondolják: az egészségügyben dolgozókképtelenek kivárni a gazdasági válság végét, ilyen bér-ésmunkakörülmények között összeomlik a rendszer. 

Mint Papp Magor utalt rá, a külföldön lévő kollégák 83 százaléka ahálapénz eltörlését követően jönne haza, mintegy kétharmaduk pedigakkor, ha rendeznék a szakorvosi béreket.
Máig egyébként 1903-an helyezték letétbe felmondásukat a rezidenesek az Élhető MagyarEgészségügyért kezdeményezés keretében – ez a szükséges mintegykétharmada – közölte a rezidensek vezetője, aki további jelzésértékű felmondóleveleket vár.

18.06. – Öngyilkos akciók helyett partizánharc

Szócska Miklós közli, nem megy az asztalhoz, hogy ne legyen előtte”védelmi struktúra”. A kérdések elhangzása után állva válaszol akérdésekre. Szócska teljes mértékben egyetért a Rezidensszövetségcéljaival és mint mondja, az esetek döntő többségében, a szakmaikérdésekben nincs is vita közöttük. Ám a szövetség harcmodorát nemszereti; ez öngyilkos harcmodor, aminek biztos veszteség a vége,ehelyett inkább szívós partizánharcot javasol.

Az államtitkár állítja: nem akar semmit elfedni, nem akar adatokateltitkolni, nem hazudnak, nem mondják, hogy megoldották a rezidensekproblémát. Lépésről lépésre haladnak, jó hír, hogy a rezidensi programelső üteme betelt. Ha lesz forrás, folytatják a fiatal orvosokhelyzetének javítását. Szócska szerint ez az első kormány, mely aparaszolvencia ellen tesz is valamit, első vagyunk – mondta, akik aszabályozás szintjén is léptünk.

Az unióból 2020-ig egymillió egészségügyi munkavállaló hiányzik majd, óriási probléma – vázolja a nem túl fényes jövőt az államtitkár. Nemcsak az alacsony bér a gond, hanem a hierarchiából adódó problémák, arezidensi kiszolgáltatottság, a szakmai hozzáférés hiányosságai iselvándorlásra késztetik a fiatalokat – véli. Mi azt ajánljuk arezidenseknek – mondta Szócska, fogjunk össze és keressük együtt amegoldást az ágazat problémáira.  

Szócska reméli, hogy helyére tette ezt a kérdést, hogy kamikáze,öngyilkos harcmodornak tartja mindazt, amit és ahogyan aRezidensszövetség csinál. Ha a paraszolvencia-kérdést megoldanánk,eggyel beljebb lennénk – mondta Szócska Miklós, akit azonban a sorokközül figyelmeztetik: aggályos az új Munka Törvénykönyvének tervezeteis.

Bélteczky János válaszol az államtitkár helyett, s jelzi: aggályaiugyan neki is vannak az MT egészségügyi részével kapcsolatosan, atúlmunkával kapcsolatban azonban az az alapvetés, hogy a 60 illetve 72órát nem lépheti túl a heti munkaidő. Bélteczky szerint óriási dolog,hogy a napi munkaidő 12 órában maximált; legfeljebb a munkavállalókérésére lehet majd ezen változtatni, bár az EU-ban van törekvés arra,hogy változtassanak az eddigi direktíván.

Szócska újfent jelezte, hogy a humánerőforrás monitoring korábban nem működött jól, azt a célt szolgálta, ha elfedje: nem vagyunk képesekmegfelelni az eu-s munkaerő-direktívának. Az új kormány azonbantranszparenciára törekszik, nem fed el semmit, és ő azt tudja mondani:kb. a tavalyihoz hasonló idén is a migráció mértéke. Azt azonbansajnálja az  államtitkár, hogy még egy generációnak azt kell mondani:áldozatot vár tőlük a társadalom…

A hallgatóság soraiból Kárpáthi Kevebelgyógyász rezidens éles hangon bírálta az államtitkárt, jelezve: nemhallotta, hogy elnézést kért volna az egy órás késésért, miként nem isazért jött, hogy a “sopánkodást” hallgassa. Elkötelezettséget, akormánnyal szembeni erősebb érdekérvényesítést várt az államtitkártól,aki, mint mondta, azért jött, hogy elmagyarázza a helyzetet, nem pedigsopánkodik. 

18.35. – Hurrá: Magyarország még nem Görögország!

Talán az is pozitív eredmény – véli Szócska, hogy mi még nem agörögországi állapotok között élünk.Csak belső forrásokátstrukturálásával lehet pluszt pénzt „csinálni”, van olyan kórház,amelyiknek a fázisvizsgálatokból 80-90 millió forintnyi bevétele van, és mindössze a befolyt összeg 20 százalékát fordítják az orvosok bérénekkiegészítésére. Telefonköltségek racionalizálása, gyógyszerbeszerzésekközpontosítása – ezekre támaszkodhatnak. 

Emberi erőforrás-krízis van – ez nem kérdés, mondja Szócska. A jövőévtől 13 milliárd áll rendelkezésre a szakorvosok, szakdolgozókbéremelésére. Apró részletekből rakják össze a forrásokat.

A jövőről: Szócska szerint teljes az egyetértés a szakmai szervezetek között (kivéve a kamara) abban, hogy az ellátórendszer struktúrájátrendbe kell tenni. Idő közben az interaktív fórum résztvevői szótkértek: arra pórbáltak választ kérni Szócskától, hogy miért nem kapottprioritást az egészségügy. Nem értik, hogy miért kell a BKV-bamilliárdokat pumpálni, miért nem lehet a megszüntetni a paraszolvenciát?

Szócska újfent jelzi: jelenleg 15 milliárd pluszforrás van anépegészségügyi termékadóból és még mintegy 3 milliárd – nem véletlenülmondja, hogy “apró részletekből fogják összerakni” alehetőségeket. Mindenütt emberi erőforrás-krízis van az egészségügyben,keresik a megoldás módját, csak más és más harcmodorral…

De mégis meddig tart ez? Mit tud ajánlani? – kérdezték a padsorokból, amire Szócska államtitkár csak egy nemzet túlélését tudta vízionálni avilágválság idejére. Bár nem lehet tudni, meddig tart egy világháború,érti az üzenetet – jelezte Szócska Miklós, még egyszer emlékeztetve arezidenseket: az ország sorsa rajtuk múlik.

Tudja, hogy nem az összes rezidensnek válasz, amit mond, de valami elkezdődött –
mondja Szócska, de a Józsefvárosi orvosi kamara elnöke jelzi: “tavaly még aszakadék szélén álltunk, de az idén jelentős lépést tettünk előre…” Lotz Gábor patológus felállva jelzi, azt üzenjük Orbán Viktornak: Nincs tovább!!! Nincs még20 évünk, hogy várjunk a megváltóra. Nem nyugat-európai bérekre várunk,azt szeretnénk, hogy az országon belüli bérarányok változzanak. Atechnikai részletek nem érdeklik az ágazatban dolgozókat – történjenvégre valami! – ezt követelik a szakorvosok – mondta. Lotz úgy véli: “be kell döntenünk az egészségügyet ahhoz, hogy a politikusok felfogják, ez nem mehet tovább!”

Vagyis, a betegeknek is ezt üzened – szól vissza Szócska.

Igen a felelet.

Papp Magor szerint már működésképtelen az ágazat, már bedőlt, csupán a szabályok betartásával két hét alatt működésképtelenné válik arendszer.

Lassan Szócskának mennie kell, mondja, de jelzi, ha egy patológus azt állítja, hogy valaki halott, azt bizony komolyan kell venni! SzócskaMiklós ígérete szerint elviszi hát az üzenetet, de ettől még keresi tovább a megoldásokat.

Bélteczky János személyes hangvételű, lázító beszéddel próbáljacselekvésre buzdítani a fiatalokat. Szerinte a politika felismerte, hogy gyenge az orvostársadalom érdekérvényesítő képessége. Jövő hétre egyszenzációs bejelentést ígértével búcsúzik. 

19.06. – Maradjatok itthon!

Egy kérdésre van idő – jelzi Papp Magor, de már a kérdés feltevése is vitába torkollik: mit is mondott? Milyen kilátásokat ígért arezidenseknek az államtitkár? 

Egy generációnyi vagy néhány évnyi időnek kell eltellnie, míg változik valami?

Szócska még egyszer mondja, nem gondolja, hogy ez jó így. “Ti iskülönfélék vagytok, de ahelyett, hogy be kell dönteni az egészésgügyet…nekem az jut eszembe, hogy minden eszközzel a működőképességet kellbiztosítanom…”

Szócska kicsit sértetten emlékeztet: ő kezdte a migrációkutatásokat2003-ban. Pontosan ismeri a helyzetet, nehéz lenne hát arról meggyőzni,hogy ne minden erejévével azon legyen, hogy megoldja. A zsarolás nemvezet jó irányba – mondja, de valaki bekiabál: “a cseheknek összejött.”

Szócska azt mondja: “Nélkületek és ellenetekre nem fog menni. Csak a ti személyes áldozatotokkal.”

A fórumot Papp Magor zárja. Azt mondja: nem az államtitkár, illetvekollégái ellen harcolnak az érdekképviseleti szervek, hanemvalamennyiünkért. Hivatástudattal zsarolni az egészségügyben dolgozókattisztességtelen, szeretnék, ha ez változna, és ebben a rezidensszövetség is partnere Szócskának.

Vettem az üzeneteteket – felel még Szócska –, de ti is vegyétek az enyémet: maradjatok itthon!