Változó elvonási szabályok

A gyógyszertámogatási rendszer átalakítását érintő jogszabályváltozások hatására 2011. júliusától jelentős mértékben – a korábbi 12 százalékról 20 százalékra – növekszik a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyjogosultak által a közfinanszírozásban részesülő, gyógyszertárbanforgalmazott gyógyszerek utáni állami elvonás mértéke, továbbá a korábbi évi 5 millió forint/fő helyett mintegy 10 millió forint/fő – nő azismertetési tevékenységet folytatók utáni fizetési kötelezettség is.

A támogatási rendszer átalakítása, a fizetési kötelezettségek nagyarányú növekedése komoly hátrányt jelent a gyógyszeripari szereplők számára, amelyek ezt a jelentős többletköltséget egyéb költségeik, így például az alkalmazottak számának, az alkalmazottak bérének, kutatásfejlesztési (K+F) ráfordításaik mértékének csökkentésével tudják csak kiegyensúlyozni. Vélhetően ezt a kockázatot ismerte fel a kormány, ezért szinte az utolsó pillanatban visszaállította a K+F kedvezményt – ha differenciált mértékben is – a gyógyszeradó rendszerében, ellensúlyozandó a jelentősen megnövekedett terheket.

A gyógyszeripari szerepelőkre kivetett ágazati különadó rendszerében – amelyet a gyógyszercégek vényköteles és támogatott gyógyszereik után,illetve a gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz ismertetését végzőalkalmazottak után fizetnek – már tavaly január 1. óta létezik a K+F ráfordítások után igénybe vehető kedvezmény. A kedvezmény bevezetésének célja az volt, hogy a Magyarországon működő gyógyszergyártók kutatás-fejlesztési tevékenységét ösztönözze.

A tavaly bevezetett rendszerben a gyógyszeradó alanyai az általuk amegelőző évben elszámolt, egészségügyi ágazatot érintő K+F ráfordításaik után vehették igénybe a kedvezményt legfeljebb az előző év befizetésikötelezettségeik 20 százalékáig. Már a rendszer bevezetésekor is ismert volt, hogy ez a kedvezmény csak egy évig lesz érvényes, mert már 2009-ben megszavazták a fenti szabályokat eredetileg idén januártól leváltó új kedvezmény rendszert.

A gyógyszeradót szabályozó törvény 2011-től hatályos eredetimódosításának értelmében a K+F ráfordítások alapján igénybe vehetőkedvezmény a 12 százalékos befizetési kötelezettség, valamint agyógyszerismertetők után fizetendő díj akár teljes összegéigterjedhetett volna , de nem haladhadta volna meg a megelőző évibefizetési kötelezettségek összegét. A szabályozás értelmében 2011-tőlazonban csak abban az esetben lett volna érvényesíthető a K+Fkedvezmény, ha a kutatás-fejlesztésre fordított összegmeghaladja a kedvezményezett által forgalmazott támogatott gyógyszerekután kifizetett társadalombiztosítási támogatás termelői ár arányosösszegének 20 százalékát.

Tavaly év végére azonban a kormány számításai szerint az Egészségbiztosítási Alap költségvetése már annyira feszes volt, hogy nem viselte volna el a fentiek szerint hatályba lépő K+Fkedvezmény miatti bevételkisesét. Ezért a hatályba lépés előtt 2 héttelmódosították a kedvezményre vonatkozó, még hatályba sem lépettszabályokat. A törvény szóhasználatában az „engedmény” kifejezést „juttatásra” cserélték, továbbá rögzítették, hogy a juttatás nem vehető igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére.

Lőcsei Tamás, a PwC cégtársa szerint ezzelugyan elméletben fennmaradt a K+F kedvezmény, ugyanakkor kérdésessé vált mind az igénybevétel módja, mind annak forrása. Ennek a helyzetnek atisztázása érdekében mindenképp szükségessé vált a jogszabály ismételt módosítása, vagy a K+F kedvezmény tényleges eltörlésével, vagy szabályainak olymódon történő változtatásával, hogy az érvényesíthető legyen.

A mostani módosítás azonban visszaillesztette az „engedmény”kifejezést, továbbá törölte azt a kitételt, hogy az nem vehető igénybeaz Egészségügyi Alap terhére, ezáltal a kedvezmény ismételten ténylegesen igénybe vehetővé vált. Jelentős mértékben átalakul azonban a kedvezmény rendszere, differenciálttá válik, és a kedvezmény igénybevételének lehetősége, és az adott vállalat által igénybe vehető kedvezmény mértéke afelmerült egészségügyi ágazatot érintő K+F ráfordítás, illetve atermelői árral arányos támogatás arányától válik függővé.

Így az új rendszerben a K+F kedvezmény a tavalyi évi befizetésikötelezettség 100 százalékáig terjedhet, feltéve, hogy a K+F ráfordításmeghaladja a kifizetett támogatás 70 százalékát, 50 százalékáig, hameghaladja a 30 százalékát, és 20 százalékáig, ha meghaladja akifizetett támogatás 20 százalékát. Amennyiben tehát a 2010-esüzleti évben felmerült K+F ráfordítás összege nem éri el a termelőiárral arányos támogatás 20 százalékát, kedvezmény ezen a címen továbbrasem vehető igénybe.

A fenti szabályozás azonban ismételten csak egy átmeneti időszakra vonatkozik, hiszen a módosítás rögzíti, hogy a rendszer 2012 januárjában hatályát veszti, hamarosan tehát a gyógyszeradó K+F rendszerének ismételt átalakításavárható. Lőcsei Tamás szerint jó lenne, ha 2012-től egy olyan rendszerjönne létre, amely legalább pár évre stabil is marad,ugyanis a gyógyszercégek a folyamatosan változó jogi környezetbennehezen hozzák meg gazdasági döntéseiket, illetve tervezik meg üzletifolyamataikat.