Van, akinek árt a generikus program

A sikeresnek ítélt, jelentős árcsökkenést elérő generikus program nemcsakmegtakarítást eredményez, hanem kiadásokat is generál – legalábbis ezt igazolja,hogy a patikák támogatásra szorulnak.  Az amúgy is eladósodott patikák ugyanisjelentős, nyolc-kilencmilliárd forintos árrésbevételtől eshetnek el az olcsóbbáváló gyógyszerek, továbbá a drága, originális készítmények egy részének afekvőbeteg finanszírozásba való átsorolása miatt. Várható az is, hogy anagykereskedőktől, gyártóktól kapott kedvezményeik is csökkennek. A rendszerműködőképességének megőrzése érdekében mielőbbi teljes körű kompenzációra vanszükség. A kormány már elfogadta a stabilizációt szolgáló intézkedéseket,amelyekről dr. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamaraalelnöke tájékoztatta a Weborvost.

Az elképzelések szerint 2012-től elindul a gyógyszertárak generikus ösztönzőprogramja, amelyre 2,7 milliárd forint áll majd rendelkezésre azárréskorrekcióból. Az összeg a gyógyszertárak kompenzációja mellett a generikusprogramnak is igyekszik támogatást szerezni a patikusok körében. A gyógyszerészikamara a stabilizációs forrás további növelését és a negyedévenkénti elszámoláslehetőségét szeretné elérni. A kormánydöntés értelmében a maximáltkiskereskedelmi árrés 850 forintos összege 1080 forintra emelkedhet, amely azalelnök szerint hozzájárul az árrésrendszer belső aránytalanságánakcsökkentéséhez. Az előterjesztés ennek forrásaként a nagykereskedelmi árrésátcsoportosítását nevezi meg, amely várhatóan népszerűtlen lesz nagykereskedőkkörében. Az árréskorrekciótól a patikusok éves szinten 2,7-2,9 milliárd forintotvárnak. Az előterjesztés a bevezetés időpontjaként 2012. július 1-jét jelöltemeg, ám a kamara – a soron következő fixesítések időpontját is figyelembe véve –szeretné, ha már április 1-től életbe lépne.

Várhatóan változik a gyógyszertárak által fizetendő szolidaritási díjszabályozása is: az adót ezen túl már nem a gyógyszertár közfinanszírozottforgalmához kapcsolódó árréstömeg, hanem a gyógyszertárat működtető vállalkozásközfinanszírozott forgalmához kapcsolódó árréstömeg alapján határozzák meg. Ez aszolidaritási díjból származó bevétel növekedését eredményezheti, mert az azonostulajdonosi körhöz tartozó patikák forgalmát összegezve veszi figyelembe. Amegnövelt szolidaritási díjat a vidéki kisforgalmú gyógyszertárak kaphatják, sközponti forrásból további 100 millió forintot terveznek részükre kifizetni. Ezutóbbi összeg külön soron a költségvetési törvénytervezetben is benne van – ígyösszesen 0,6-1,1 milliárd forint fordítható évente a patikák támogatásáraszolidaritási díjból.

Új alapokra szeretnék helyezni a kamatmentes finanszírozási előlegrendszerét, ennek köszönhetően szélesebb körben és nagyobb összegigénybevételére lenne lehetőségük a rászoruló patikáknak. Elvi döntés születetta szolgáltatási díj bevezetéséről, ami a vényköteles gyógyszerek expediálásáhozés a gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódhat, a bevezetés azonban várhatóan2013-ra csúszik. Napirenden van a magisztrális szabályozás felülvizsgálatais.

A fentiek tükrében a kamaránál is osztottak szoroztak, és továbbiintézkedéseket kérnek a kormánytól, mivel a tervezett lépések összességében nempótolják a kieső árrésbevételt. Szeretnék elérni, hogy adósságmonitorozórendszer induljon a patikai rendszerben is, amit Hankó Zoltán szerint egyfajtabiztonsági elemként lehet értelmezni. Az alelnök szerint összességében az irányjó, és folytatni kívánják az egyeztetéseket a minél teljesebb körű kompenzációérdekében.

Néhány patikai adat
A KSH adatai szerint 2290 vállalkozásműködtetett közforgalmú gyógyszertárat – a 2071 társas vállalkozás mintegy 2250közforgalmú gyógyszertárat reprezentál, közülük 1365 betéti társaság, 706korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság –, 217 egyéni vállalkozásformájában működik. A gyógyszertári vállalkozások 2010-es pénzügyi adataiszerint a 2290 vállalkozás 23 százaléka veszteséges, az általuk reprezentáltgyógyszertárak száma legalább 560.

A gyógyszertári ágazat árrésjellegű bevétele mérlegadatok alapján 2010-ben 89milliárd forint volt, és ez jellemzően évek óta stagnál. Ebből mintegy 52milliárd forint volt a – Széll Kálmán Terv intézkedései által érintett –támogatott gyógyszerek utáni árrés (ebben körülbelül 38 milliárd forint aközfinanszírozott hányad). A nem közfinanszírozott gyógyszerekhez kapcsolódóankörülbelül 23 milliárd, az egyéb termékek (például étrend-kiegészítők)forgalmazása után ötmilliárd forint volt az árrés, és mintegy kilencmilliárdforint a nagykereskedői kedvezmény.

Mint a Világgazdaság beszámolt róla, a nagykereskedők legfrissebb adataiszerint a lejárt szállítói állomány 18 milliárd forint, a teljes pénzügyikötelezettség pedig 70 milliárd forint fölött van.