Vonják vissza a Semmelweis-tervet!

A NEK felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza a Semmelweis-tervvégrehajtásáról szóló, június végén hatályba lépett kormányhatározatot – közölte Éger István, a NEK soros ülésének levezető elnöke. A NEK kitart korábbi álláspontja mellett: a Semmelweis-tervet nem tudják támogatni,mivel annak fő vonalait, különösen az ellátásszervezésre vonatkozóanelvetendőnek tartják, másrészt az szerintük az alapvető finanszírozási,gazdasági problémákra sem ad választ – írta az MTI.

Éger Istvánarra is kitért, hogy semmilyen formában sem tartják szerencsésnek, ha afinanszírozó és a szolgáltató egy kézbe kerül, még a látszat erejéigsem, de a koncepció szerint itt most többről van szó.

Mint mondta, az egészségügy szükséges irányítási feladatainak az OrszágosEgészségbiztosítási Pénztárhoz (OEP), és az Állami Népegészségügyi ésTisztiorvosi Szolgálathoz (ÁNTSZ) kellene kerülniük. A Magyar OrvosiKamara elnöke hozzátette, hogy ezen intézmények megerősítése lényegesenolcsóbb is biztonságosabb lenne, mint az új Gyógyszerészeti ésEgészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)hatáskörébe adni mindent.

A NEK továbbra is azt kéri, hogy legyenaz egészségügyről nemzeti konzultáció, amelyet már egy éve várnak. Sohanem időszerűbb, mint most, amikor az orvosok tömeges felmondásrakészülnek – mondta Éger, aki szerint már a jövő évi költségvetés eddigmegismert számai is “menekülésre” késztetik a kollégáikat.

Arezidenseknek szóló, a közelmúltban bejelentett ösztöndíjprogramról,valamint a szakorvosok és szakdolgozók által megpályázható unióstámogatásokról azt mondta: üdvözölnek minden olyan lépést, amelynekrévén az egészségügyi kormányzat uniós forrásokkal igyekszik támogatniaz ágazat munkavállalóit, ez azonban semmilyen módon nem tekinthető agenerális munkaerő-problémát kezelő lépésnek. Ez egy elágazás, melynekmellékutcájában tettek bizonyos lépéseket, de a főútvonalon még nemindultunk el – fogalmazott Éger.

 

Cser Ágnes, a Magyarországi Munkavállalók Szociális és EgészségügyiÁgazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke azt mondta:Szócska Miklós, egészségügyért felelős államtitkár azt a látszatotkelti, hogy a kormány elfogadta a tervet, mikor ez nem igaz. Közölte azt is, hogy az államtitkárság úgy terjesztette elő a fővárosi intézményekállami tulajdonba vételét, hogy arról a Fővárosi Közgyűlés nem döntött, s a kormányhatározat nem felel meg a hatályos jogszabályoknak.Mint mondta, nem fogják tovább hallgatni csöndesen, hogy a tűzoltóktúlórapénzét kifizetik, az egészségügyi dolgozók viszont továbbra isegyéni pereskedésekre kényszerülnek. Több tízezer munkavállalónaktartozik a magyar állam – közölte Cser Ágnes.