WHO: megfizethető, de biztonságos gyógyszert

Az Intellectual Property Watch beszámolója szerint az EgészségügyiVilágszervezet Végrehajtó Tanácsa (WHO Executive Board) a napokbanhivatalosan döntött arról, hogy az Egészségügyi Világgyűlés (WHA) májusi találkozóján a gyógyszerhamisítás elleni nemzetközi együttműködés újrendszeréről tárgyaljanak a résztvevők. A Végrehajtó Tanács egy olyanhatározatot terjeszt majd a WHA elé, amely szerint a tagállamok közöttiegyüttműködést oly módon kell összehangolni és koordinálni, hogy ezekgyógyszerhamisítás elleni intézkedései a közegészségügyi szempontokattartsák szem előtt, a kereskedelmi és szellemitulajdon-jogi érdekekezekre semmilyen befolyással ne bírjanak.

A WHO szerepvállalásának újbóli meghatározására azért van szükség,mert az elmúlt években a nemzetközi szervezetet több irányból is értekritika, amely szerint a hamisítás kérdésében a szükségesnél nagyobbhangsúlyt fektet a szellemitulajdon-jogi és gyógyszergyártói érdekekre,amellyel viszont a megbízható minőségű, de generikus gyógyszerekhez való hozzáférést nehezíti.

A májusi gyűlés elé kerülő javaslat szerint a WHO feladata lenne,hogy a minőségi követelményeknek megfelelő, megbízható és hatékonygyógyszerek terjesztését segítse, ösztönözze, és támogassa a nemzetiegészségügyi szervezetek biztonságos gyógyszerellátási láncánakkiépítését, valamint fenntartását, különös tekintettel a fejlődőországokra vonatkozóan. Ezen felül a WHO-nak továbbra is kiemelt céljamaradna, hogy segítse a megfizethető gyógyszerekhez, beleértve agenerikus készítményekhez való hozzáférést, erősítse a nemzeti hatóságiszervek és egészségügyi ellátó szervek munkáját oly módon, hogyinformációkat és tapasztalatokat oszt meg, figyelemfelhívó kampányokatfolytat, szakértői és technikai segítséget nyújt.

A javaslat szerint, ha a WHA elfogadja az új mechanizmust, annakeredményességéről egy év múlva szakértői jelentés készülne, három évmúlva pedig ismét felülvizsgálnák a folyamatot.