Rólunk

Jövőkép – értékeink

A HGYSZ az értékközpontú, magántulajdonban működő lakossági gyógyszerellátásban hisz. Célunk, hogy olyan, a gyógyszerészi hivatástudaton alapuló lakossági gyógyszerellátás alakuljon ki, amely biztonságos, megbízható, fenntartható, betegközpontú, modern és innovatív.

A gyógyszerellátás a gyógyszerészi hivatástudatra épüljön
A magas szakmai színvonalú gyógyszerellátás elképzelhetetlen a jól felkészült és elhivatott gyógyszerészek és gyógyszertári szakdolgozók nélkül, akik egészségügyi dolgozóként elkötelezettek a betegek ellátásában, hivatásként tekintenek szakmájukra és fontosnak tartjuk társadalmi elismertségét.

A gyógyszerellátás legyen biztonságos
A biztonságos gyógyszerellátási lánc az ellenőrzési rendszereken keresztül garantálja a gyógyszerek megfelelő minőségét, valamint véd a hamis gyógyszerek veszélyétől. Messzemenőkig támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek a jelenlegi magas biztonsági szintet tovább erősítik.

A gyógyszerellátás legyen elérhető és megbízható
Kiemelten fontos számunkra, hogy a gyógyszertárak térben és időben a lehető legkönnyebben elérhetőek legyenek a betegek számára, ahol megfelelő végzettséggel rendelkező, felkészült szakemberek állnak a rendelkezésükre. A megbízható gyógyszerellátás azonnal, vagy nagyon rövid időn belül képes biztosítani a lakosság által igényelt készítményeket.

A gyógyszerellátás legyen betegközpontú
Valljuk, hogy a gyógyszertárak a betegek szolgálatában állnak. Biztosítják a lakosság számára a betegségek kezeléshez, az egészség megőrzéséhez szükséges gyógyszereket és egyéb termékeket. Erre építve magas szintű kognitív egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak többek között a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos tanácsadással és gyógyszerészi gondozással. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak, hogy a lakosság lehetőleg elsőként a gyógyszertárakat válassza, amikor az egészségével kapcsolatos terméket szeretne vásárolni.

A gyógyszerellátás legyen gazdaságosan fenntartható
Célkitűzésünk, hogy olyan gazdasági és jogszabályi környezet alakuljon ki, amelyben a gyógyszertárak hosszú távon is fenntartható módon tudnak működni. Csak ezzel biztosítható a gyógyszertári dolgozók képzettségének és felelősségvállalásának megfelelően magas bérszínvonal, valamint a gyógyszertárak tárgyi és építészeti feltételeinek fenntartása és fejlesztése. A gyógyszertár, mint profitorientált egészségügyi intézmény a lakosság egészségének megőrzéséhez, gyógyulásához úgy járul hozzá, hogy közben eredményesen tud működni.

A gyógyszerellátás legyen modern és innovatív
Kiemelt törekvésünk, hogy folyamatosan átalakuló világunkban a gyógyszerellátás szereplői és alakítói felismerjék a lakossági elvárások és igények változását, annak érdekében, hogy az ágazat kellő időben és adekvát módon tudjon reagálni. Ez alapvető annak érdekében, hogy a gyógyszertárak a jövőben is folyamatosan naprakészek legyenek a szolgáltatásaikkal és megfeleljenek a betegek igényeinek, valamint versenyképesek legyenek részben hasonló tevékenységet végző más ágazatok szereplőivel szemben.

Küldetési nyilatkozat

Az elmúlt évtizedekben a gyógyszer kiskereskedelem területén a gyógyszertárak fenntartható működése érdekében számos együttműködési forma alakult ki. A közös tulajdonossal rendelkező gyógyszertárak mellett megjelentek a marketing társulások, a beszerzési társulások, a franchise rendszerek. Szövetségünk az ilyen együttműködési formában résztvevő gyógyszertárakat hálózatban működő gyógyszertáraknak tekinti.

Hisszük, hogy a hálózatos együttműködési formák támogatják és erősítik a magas szakmai színvonalú gyógyszerellátást. A gyógyszertárak közötti együttműködés hozzájárulhat egy megbízható, biztonságos, fenntartható, innovatív és betegközpontú gyógyszerellátás megteremtéséhez.

Felismerve azt, hogy a hálózatban működő gyógyszertárak nem rendelkeznek önálló képviselettel, megalakult a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége.

Szövetségünk a hálózatban működő gyógyszertárak tulajdonosainak és az ezekben dolgozó szakdolgozóknak a szakmai és érdekvédelmi szervezete.

Modern korunk változásai jelentős kihívások elé állítják a gyógyszerellátás szereplőit. Az egészségügy részeként működő gyógyszertáraknak meg kell találniuk azt az utat, melyet követve a gyógyszerészek szakmai hivatástudatára alapozva jobban meg tudnak felelni a betegek és a gyógyszertárba betérők igényeinek, a gyógyszertárak hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása mellett.

Meggyőződésünk, hogy a jövő gyógyszertáraiban az egészségügy részeként végzett egészségügyi szolgáltatásokat a kereskedelmi tevékenység egészíti ki.

Mindezek megvalósítása érdekében:

  • Azért dolgozunk, hogy a gyógyszerellátás és a gyógyszertár-működtetés jogszabályi környezete folyamatosan fejlődjön a gyógyszertárak biztonságos működése és a gyógyszertári dolgozók munkájának megkönnyítése érdekében. A jogszabály tervezetek véleményezése mellett saját önálló konstruktív javaslatokat dolgozunk ki az előírások módosítására.
  • Képviseljük a gyógyszertár tulajdonosok és a gyógyszertári dolgozók érdekeit a szakmai és kormányzati döntéshozók felé, szakmai javaslatokat állítunk össze és mutatunk be.
  • Támogatjuk a gyógyszerészek és gyógyszertári szakdolgozók munkáját szakmai problémák megoldásában. Feltérképezzük az őket leginkább érintő és érdeklő kérdéseket, melyekre magas szakmai szinvonalú válaszokat állítunk össze, adott esetben további szakértők és hatóságok bevonásával.
  • Közvetlenül és közvetve kommunikálunk a betegekkel és a gyógyszertárba betérőkkel annak érdekében, hogy naprakész, aktuális és fontos információkat juttassunk el hozzájuk a gyógyszerek alkalmazásával és a gyógyszerellátás működésével kapcsolatban.
  • Kapcsolatot építünk ki és együttműködünk a gyógyszerellátás különböző szereplőivel és alakítóival azért, hogy közös pontok és célok mentén érjünk el változást.
  • Részt veszünk a hálózatban működő gyógyszertárakat képviselő nemzetközi szervezet munkájában, ezzel is elősegítve a tulajdonosok és szakdolgozók európai szintű képviseletét.
  • Támogatjuk a sajtó munkáját, és információval látjuk el az újságírókat gyógyszerészeti szakmai és érdekvédelmi kérdésekben.

Elnökség

dr. Zlinszky János

elnök

Korodi Karolina

alelnök

dr. Kató Bálint

alelnök

Éves beszámolók

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.