Magyar jogszabályok

2006.  évi XCVIII. törvény
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103838.244794

1998.  évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34509.244768

2006.  évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103827.242986

1997.  évi CLIV.törvény az egészségügyről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30903.244859

2005.  évi XCV.törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95017.244791

212/2013 (VI. 19.) Korm. rendelet 

a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161257.243424

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123330.234523

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=109984.235044

47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84476.235842

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet

a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94093.237226

1988 évi 17. törvényerejű rendelet
az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyv kihirdetésérő

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9809.13442 l

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94293.234502

20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet

a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93438.130409

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116256.208377

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84408.234494

28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet

a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102599.143920

64/2004. (VII. 27.) ESZCSM rendelet

a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadása alkalmazásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84837.118654