A fiókgyógyszertárak működésének változásai

Szerző: | 2024. febr. 9. | Blogbejegyzés

A Magyar Közlöny 2024. február 6-án kiadott 13. számában jelent meg a fiókgyógyszertárak működését érintő Belügyminisztériumi rendelet. A jogszabály az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendeletet, valamint a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendeletet módosítja.

A 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása
A módosítás lehetővé teszi, hogy bizonyos gyógyszerészi feladatok (ilyen a gyógyszerészi ellenőrzés, felügyelet, irányítás, a gyógyszerész bevonása, valamint a beteg számára a gyógyszerelési problémák felmérése, és az azok megoldására történő javaslattétel) távfelügyelet útján is biztosítható lehessen, valamint, hogy gyógyszerbiztonsági ellenőrzés keretében a szakmai felügyelet távfelügylet által is megoldható legyen.

A 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása
A rendelet rögzíti, hogy közforgalmú gyógyszertárak esetében a működtető a nyitva tartás idejében köteles biztosítani a személyes gyógyszerészi jelenlétet. Fiókgyógyszertárak esetében két kivételt leszámítva (a fiókgyógyszertár gyógyszerkészítést és vizsgálatot végez, valamint fokozottan ellenőrzött szereket tárol és ad ki) a gyógyszerészi jelenlét úgy is biztosítható, ha a gyógyszerész nincsen személyesen jelen, de szükség esetén 15 percen belül elérhető távközlési eszköz által. A távfelügyelet magába foglalja a szakasszisztens és a beteg számára nyújtott felvilágosítást, irányítást, tájékoztatást. Az ehhez szükséges személyi és technikai feltételekről a gyógyszertár működtetőjének kell gondoskodnia.
A rendelet hatálybalépését megelőzően a fiókgyógyszertárak számára kiadott működési engedélyeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hivatalból módosítja, melynek két útja van:

  • Ha a fiókgyógyszertár működtetője a rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül bejelenti, hogy gyógyszerkészítést és vizsgálatot és/vagy fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek tárolását és kiadását vállalja és az ehhez szükséges feltételeket igazolja, az NNGYK ezeket a működési engedélyben feltünteti. Ebben az esetben a gyógyszertár működtetőjének biztosítania kell a személyes gyógyszerészi jelenlétet.
  • Ha a fiókgyógyszertár működtetője nem nyilatkozik a határidőn belül, az NNGYK a fiókgyógyszertár működési engedélyét úgy módosítja, hogy a fiókgyógyszertár ezeket a feladatokat nem vállalja. Ebben az esetben a gyógyszerészi jelenlét távfelügyelet révén is biztosítható.

A jogszabály alapján a nyilatkozattételre a rendelet hatályba lépésének napjától az azt követő. 8. napig van lehetőség, azaz 2024. május 6. és május 14. között.

A rendelet május 6-án lép hatályba.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentiekben csupán bemutatjuk a fontosabb változásokat. A jogszabályoknak való teljes megfelelés érdekében javasoljuk az érintett rendelkezések alapos áttekintését.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.