Vélemény a háttérintézmények átalakításáról

Szerző: | 2015. febr. 28. | Blogbejegyzés

2015. február

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésének eleget téve 2015 februárjában a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége részt vett az egészségügyi ágazat háttérintézményei felülvizsgálatáról és átalakításáról szóló kormányrendelet-előterjesztés véleményezésében. A tervezettel kapcsolatban Szövetségünk elküldte véleményét az EMMI Egészségügyért felelős államtitkárságának. Állásfoglalásunkban a Minisztérium rendelkezésére bocsátott javaslatainkat mutatjuk be.

A tervezettel kapcsolatos javaslatok

A rendelettervezet 5. §-a tartalmazza az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet felelősségi körébe tartozó feladatokat. A jogszabálytervezet eredeti szövege alapján a gyógyszertári ügyelet megszervezésének feladata nem kerül át az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól a tisztifőgyógyszerészekkel együtt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ezt a feladatot önállóan nem tudná hatékonyan ellátni megfelelő szakemberek és adatok hiányában, ezért a javasoljuk, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által ellátandó feladatok felsorolásába az ügyeleti és készenléti szolgálat megállapítása, összehangolása, nyilvántartása és közzététele is kerüljön bele. A tervezet szövegét az alábbiak szerint javasoljuk kiegészíteni:

5. §

A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OGYÉI-t jelöli kia) a gyógyszertárak vonatkozásában az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 20. § (1), (2), (4), (5), (7), (9) és (11) bekezdése;b) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényba) 17. § (5) bekezdése,bb) 18/A. § (4a) bekezdése,bc) 41. § (2)-(4) bekezdése,bd) II. Része;c) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 35. § (4) bekezdés e) pontja,d) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény da) 4. § (5) bekezdés b) pont ba) és bc) alpontja, c) pont ca) alpontja, valamint d) pont db) alpontjadb) 6. § (1) bekezdés h), i), o) és q) pontja,dc) tekintetében gyógyszerészeti igazgatási hatáskörben eljárva a 13/A. § (1a), (1b) és (2) bekezdése,dd) 14. § b) pontja,de) 14. § f) pontjaszerinti feladatok ellátására.

6. §

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés q) pontja, és a (2) bekezdése szerinti feladatokat az OGYÉI-ben működő tisztifőgyógyszerész és tisztigyógyszerészek látják el.

További jogszabályokkal kapcsolatos javaslatok

A véleményezésre bocsátott előterjesztésben kizárólag az országos tisztifőgyógyszerész és a tisztigyógyszerészek vannak említve, megyei tisztifőgyógyszerészek ugyanakkor nem. Tekintettel arra, hogy az alább felsorolt négy jogszabály továbbra is minden esetben a megyei tisztifőgyógyszerészre hivatkozik, javasoljuk, hogy vagy a kormányrendeletben kerüljön külön is kiemelésre a megyei tisztifőgyógyszerész, vagy az ezekre hivatkozó jogszabályokat módosítsák az alábbiak szerint.

A humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése:Hatályos szöveg:

(3) A hulladékgyűjtő tartályok gyógyszertárakban történő kihelyezését, illetve e rendelet rendelkezéseinek betartását a gyógyszertáraknál a fővárosi, megyei tisztifőgyógyszerész is ellenőrzi.”

Javasolt szöveg:(3) A hulladékgyűjtő tartályok gyógyszertárakban történő kihelyezését, illetve e rendelet rendelkezéseinek betartását a gyógyszertáraknál az egészségügyi államigazgatási szerv is ellenőrzi.A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 36/A. § (6) bekezdése:

Hatályos szöveg:

„(6) Amennyiben a személyi és tárgyi feltételek körében változás áll be, azt a gyógyszertár működtetője és a személyi jogos gyógyszerész haladéktalanul köteles jelenteni az illetékes megyei tisztifőgyógyszerésznek.”

Javasolt szöveg:

(6) Amennyiben a személyi és tárgyi feltételek körében változás áll be, azt a gyógyszertár működtetője és a személyi jogos gyógyszerész haladéktalanul köteles jelenteni az egészségügyiállamigazgatási szervnek.”

A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 8. § (2) bekezdés c) pontja

Hatályos szöveg:

c) a zárvatartás várható időtartamáról és a fokozottan ellenőrzött szer kiadási helyének átmeneti változásáról értesíti a fővárosi, megyei tisztifőgyógyszerészt (a továbbiakban: megyei tisztifőgyógyszerész).”

Javasolt szöveg:

c) a zárvatartás várható időtartamáról és a fokozottan ellenőrzött szer kiadási helyének átmeneti változásáról értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet.”

A 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 15. § (5) bekezdése:

Hatályos szöveg:

(5) Ha a közforgalmú gyógyszertár rendészeti ellenőrzésekor valamely fokozottan ellenőrzött szer készletében a 14. §-ban meghatározott hiányon felüli hiány mutatkozik, a hatóság jegyzőkönyvet vesz fel és értesíti a megyei tisztifőgyógyszerészt.”

Javasolt szöveg:

(5) Ha a közforgalmú gyógyszertár rendészeti ellenőrzésekor valamely fokozottan ellenőrzött szer készletében a 14. §-ban meghatározott hiányon felüli hiány mutatkozik, a hatóság jegyzőkönyvet vesz fel és értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.