Expediálási segédlet gyógyszertárak részére

Szerző: | 2018. febr. 28. | Segédletek

A gyógyszerek expediálásával foglalkozó kollégáknak nem kell ecsetelni, mennyire körültekintőnek kell lenni egy-egy készítmény kiadása előtt, hogy minden a jogszabályi előírásoknak megfelelően menjen. A vényköteles gyógyszerek kiadásánál minden egyes dokumentumnak rendelkeznie kell a megfelelő alaki kellékekkel, különben súlyos szankciókra számíthat a gyógyszertár. Ennek megelőzése érdekében készítettünk egy expediálási segédletet, amely megkönnyítheti a gyógyszerek kiadásával foglalkozó gyógyszerészek és szakasszisztensek munkáját.

A gyógyszertárak részére készült expediálási segédlet azokat az alapvető adatokat és jogszabályi előírásokat gyűjti egybe, amelyeket feltétlenül szükséges ismerni a jogszerű munkavégzéshez. A szabadon terjeszthető és kinyomtatható dokumentumot itt lehet letölteni: expediálási segédlet gyógyszertáraknak.*

Hogyan használjuk a segédletet?

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a segédlet nem helyettesítheti a gyógyszerek kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezések pontos ismeretét. A táblázat akkor használható igazán, ha teljes mértékben tisztában vagyunk a hatályos előírásokkal. Ebben az esetben könnyen ki tudjuk belőle keresni azokat az adatokat, amelyekre az adott expediálási helyzetben szükségünk van.

Az expediálási segédlet elkészítéséhez a következő jogszabályok rendelkezéseit használtuk fel:

  • 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról,
  • 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról,
  • 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről,
  • 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról,
  • 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről,
  • 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről.

Itt kell megjegyeznünk azt is, hogy nem minden esetben van szükség minden adatra, amit a táblázat felsorol. Az általános támogatással rendelt vényeken nem kell feltüntetni a szakorvosi javaslat adatait, és a kevesebb mint egy hónapra elegendő gyógyszermennyiséget tartalmazó vényeken sem biztos, hogy lesz naplószám.

Mit nem tartalmaz a segédlet?

A táblázat elkészítésével az volt a célunk, hogy egy könnyen használható és egyszerűen áttekinthető dokumentumban foglaljuk össze a gyógyszerek expediálásával kapcsolatos legfontosabb előírásokat. Ennek megfelelően számos részletes szabályozási elem nem került bele a végleges anyagba, de a jogszerű expediáláshoz elengedhetetlen ismerni ezeket. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban bemutatunk néhány ilyen szabályt.

EGT megállapodásban részes és nem részes tagállamok

Az Európai Gazdasági Térség tagállamainak (EGT) aktuális listája a Konzuli Szolgálat honlapján található meg. Ami számunkra lényeges, hogy két olyan hazánkkal szomszédos ország van, amelyek nem tagjai az EGT megállapodásnak: Szerbia és Ukrajna. Ennek következtében az ebből az országokból származó vényekre legfeljebb 30 napra elegendő mennyiségű gyógyszert lehet kiadni.

Fokozottan ellenőrzött szerekre vonatkozó szabályok

A fokozottan ellenőrzött szereket tartalmazó gyógyszerek expediálására olyan sok speciális előírás vonatkozik, hogy terjedelmüknél fogva nem lehetett beletenni őket a táblázatba.

A gyógyszertár által feltüntetendő adatok

Nem írtuk bele a táblázatba azoknak az adatoknak a felsorolását sem, melyeket a gyógyszertár dolgozóinak kell feltüntetnie a vényen.

Például:

  • A gyógyszerek helyettesítése esetén a papír alapú vényen fel kell tüntetni a kiszolgáltatott gyógyszer nevét, hatáserősségét, kiszerelését, mennyiségét és az esetlegesen megváltozott adagolását.
  • Papír alapú vényre történő expediálásnál fel kell tüntetni a vényen a gyógyszer kiadójának és készítőjének nevét (kézjegyét), a gyógyszertár nevét, címét és azonosításra alkalmas jelét, valamint a kiadás keltét.

Clonazepam tartalmú gyógyszerek rendelése

A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet előírásai alapján teljesen mindegy, hogy humán vagy állatgyógyászati egészségügyi intézményről van szó, a clonazepam tartalmú készítményeket mindenképpen öt példányos OGYÉI megrendelő tömbbel kell beszerezniük.

Egyedi import és támogatás, valamint az engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás

A segédlet elkészítésénél igyekeztünk azokra az esetekre fókuszálni, amelyek gyakrabban előfordulhatnak a gyógyszertárakban. Éppen ezért nem tértünk ki az olyan speciális helyzetekre, mint az egyedi gyógyszerbeszerzés és támogatás, illetve az engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás.

Reméljük, hogy az általunk készített dokumentum elnyeri a gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerészek és szakasszisztensek tetszését. Nagyon szívesen várunk minden építő jellegű kritikát és javaslatot a segédlettel kapcsolatban, hogy ha igény van rá, akkor akár tovább is tudjuk fejleszteni.

Külön köszönetünket fejezzük ki dr. Tóth Tímea gyógyszerész kolléganőnek, aki az ötletadó gazdája volt ennek a segédletnek, és aki sokat segített a végleges anyag elkészítésében.

*Az eredetileg megosztott dokumentumban a „pro familia” vényírásnál az orvos adatai közé helytelenül bekerült a működési engedély szám is, amit valójában nem kell feltüntetni a vényen. Köszönjük Vinca Minornak, hogy jelezte nekünk a hibát. A javítás megtörtént, elnézést kérünk a kellemetlenségért.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.