A gyógyszerészek véleménye a gyógyszertári szolgáltatásokról és a vakcinációról

Szerző: | 2022. márc. 24. | Blogbejegyzés

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) és a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) a Szinapszis Piackutató közreműködésével 2021 októberében és novemberében felmérést végzett független és hálózatos gyógyszertárban dolgozó gyakorló gyógyszerészek körében a gyógyszertári szolgáltatásokról, valamint a gyógyszertári vakcinációról alkotott véleményükről.

A részletes eredményeket tartalmazó szakmai anyag itt olvasható, az alábbiakban a legfontosabb eredményeket foglaljuk össze.

A kutatásban a MOSZ tagságát alkotó gyógyszerészek és a HGYSZ-t alkotó tagvállalatok gyógyszertáraiban dolgozó gyógyszerészek vettek részt. A válaszadó gyógyszerészek magas száma és területi, valamint demográfiai megoszlása alapján kijelenthetjük, hogy felmérésünk nem reprezentatív, azonban a kapott eredmény mégis jól tükrözi a gyógyszerészek általános véleményét a gyógyszertári szolgáltatásokkal és a vakcinációval kapcsolatban.

A kutatás elkészítésének célja az volt, hogy felmérjük a gyógyszerészek hozzáállását a gyógyszertári szolgáltatásokhoz. A kérdőív segítségével feltérképeztük, hogy milyen jelentőséget tulajdonítanak a szolgáltatásoknak a gyógyszerészi hivatásban, és hogy a gyógyszerek expediálása mellett jelenleg milyen tevékenységekkel állnak a betegek rendelkezésére. A jövőre vonatkozóan megkérdeztük őket arról is, hogy milyen új szolgáltatásokat vezetnének be szívesen a gyógyszertárak napi gyakorlatába, és ehhez milyen feltételeknek kellene teljesülnie. A járványhelyzetre tekintettel az új szolgáltatások közül kiemelten foglalkoztunk a gyógyszertári vakcinációval. A felmérés választ adott arra, hogy a gyógyszerészek milyen előnyöket látnak a gyógyszertári védőoltás beadásban, és hogy mik azok a problémák, melyeket meg kell oldani a szolgáltatás sikeres bevezetéséhez.

A közel 600 gyógyszerész részvételével készült felmérés alapján a gyógyszerészek közel 60%-a nyitott az alapokon túli gyógyszertári szolgáltatások nyújtására és a gyógyszerészi hivatás fontos részének tartja azokat. A válaszadók közel kétharmada (64%) dolgozik olyan gyógyszertárban, amely jelenleg is rendelkezésre áll valamilyen szolgáltatással a betérő betegek számára.

A gyógyszerészek több, mint kétharmada nyitott lenne új szolgáltatás bevezetésére a gyógyszertárban, a legtöbben a házipatika átvizsgálásával és a gyógyszeres terápia menedzsmenttel foglalkoznának. A gyógyszerészek fele új szolgáltatásként a vakcinációt is bevezetné a gyógyszertárában.

Jelenleg több mint 40 országban számít napi gyakorlatnak, hogy a gyógyszertárakban olyan szabadon választható védőoltásokat adnak be a felnőtt lakosság részére, mint például az influenza vagy egyéb megbetegedések elleni nem kötelező felnőttkori védőoltások. A koronavírus-járvány elleni küzdelemben is nagyon hamar a védekezés egyik legfontosabb eszközeivé váltak a védőoltások, azonban a tömeges oltások tovább terhelik az egyébként is túlterhelt egészségügyi ellátórendszereket. Az elmúlt másfél évben több európai országban engedélyezték a gyógyszertári vakcinációt, például Lengyelországban, Olaszországban és Franciaországban.

A felmérés alapján a megkérdezett gyógyszerészek fele vezetné be a gyógyszertári vakcinációt. Ugyancsak a gyógyszerészek fele mondta azt, hogy személyesen is részt venne az oltások beadásában. A gyógyszerészek közel kétharmada (64%) szerint a vakcináció lehetőségének megteremtése növelné a szakma elismertségét a társadalomban. A bevezetést támogatók harmada (35%) szerint az elérhetőség növelése segíthet tehermentesíteni az egészségügyi ellátórendszert.

A kapott válaszok alapján a szolgáltatás sikeres bevezetésénél nagy figyelmet kell majd fordítani a finanszírozás kérdésére, valamint a személyi, tárgyi és építészeti feltételek meghatározására. Az is kiderült, hogy a továbbképzésen való részvétel nem jelent majd akadályt.

Nagy problémát jelenthet viszont a gyógyszertári munkaerőhiány, valamint az, hogy a gyógyszerészek egy jelentős része nem tekinti a vakcinációt a gyógyszerészi hivatás részének. Emellett sokan tartanak attól, hogy a szolgáltatás nyújtása során a nem kívánatos oltási reakciók miatt sürgősségi ellátást kell majd biztosítaniuk.

Ez az eredmény egy erős jelzés a gyógyszerészek részéről, mely azt mutatja, hogy mindenképpen foglalkoznunk kell a felmerült problémákkal. Ezek nagy része alapos tervezéssel, célzott képzésekkel és részletes tájékoztatással kezelhetőnek tűnik. A protokollok kidolgozásánál és a feltételek meghatározásánál figyelembe kell venni a gyógyszertárak lehetőségeit és terhelhetőségét is.

Végezetül arra is rákérdeztünk a gyógyszerészeknél, hogy a nehézségek ellenére milyen előnyökkel járhatna ennek a szolgáltatásnak a bevezetése a gyógyszertárak számára.

A gyógyszerészek nagy része szerint a vakcináció lehetőségének megteremtése általánosan emelné a gyógyszerészek elismertségét a társadalomban. Emellett kicsit több, mint a felük vélekedett úgy, hogy kedvezőbb színben tüntetheti fel a saját gyógyszertárát a betegek szemében.

A gyógyszerészek véleménye alapján a vakcináció bevezetésének nemcsak szakmai, hanem gazdasági szempontból is lenne pozitív hozadéka. 45%-uk úgy véli, hogy a védőoltás miatt betérő betegek nyitottak lennének egyéb prevenciós készítményekre, és 41%-uk szerint a gyógyszertári vakcináció közvetlenül plusz bevételhez tudja juttatni a gyógyszertárakat.

Ez utóbbihoz kapcsolódik az az eredmény, mely szerint a gyógyszerészek háromnegyede (74%) számára megfelelő lenne az a megoldás, hogy a vakcinák árát és a háziorvosoknál vagy az oltópontokon megszokott beadási díjat a betegek fizetnék meg piaci alapon.

Az elmúlt két év tapasztalatai, a felmérés eredményei és a környező országokban bevezetett gyakorlatok alapján a MOSZ és a HGYSZ javasolja a gyógyszertári vakcináció bevezetését Magyarországon. Úgy véljük, hogy a lépésnek számos előnye lenne a lakosság, az állam és a gyógyszertárak számára egyaránt.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyógyszertári vakcináció bevezetése meghatározott alapelvek mentén történjen. Javasoljuk, hogy a gyógyszertári vakcinációban a gyógyszertárak és az oltás beadásában közvetlenül szerepet vállaló gyógyszerészek csak önkéntes alapon vegyenek részt. A szolgáltatást csak 18 év felettiek számára lehessen nyújtani, felnőttkori oltások beadásával. Annak a gyógyszertárnak, amely részt vesz a szolgáltatás nyújtásában, jogszabályban és szakmai protokollban rögzített feltételeknek kell megfelelnie. Javasoljuk, hogy ezt a feltételrendszert gyógyszerészeti szakmai szervezetek bevonásával határozzák meg, a gyógyszertárak lehetőségeinek és terhelhetőségének figyelembevételével. A vakcinációban részt vevő gyógyszertári szakdolgozók számára az állam biztosítson ingyenes továbbképzést. Végezetül, a szolgáltatás nyújtására vonatkozzon egységesen meghatározott díj, melyet a szabadáras vakcina díjával együtt az állam és/vagy a beteg fizet meg a gyógyszertár számára.

A kutatás eredményeit részletesen bemutató szakmai anyag innen tölthető le.

A kutatáshoz kapcsolódó sajtóközlemény itt található.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.