Sürgősségi gyógyszerellátási rendszer kidolgozását javasolja a HGYSZ

Szerző: | 2015. márc. 25. | Sajtóközlemények

A Hálózatban működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) véleménye szerint a sürgősségi gyógyszerellátás jelenleg működő rendszere nem szolgálja sem a lakosság, sem pedig a gyógyszerészek érdekeit, mert ad hoc módon, a területi eloszlást tekintve egyenetlenül működik, és a finanszírozása is aránytalanul nagy terhet ró a gyógyszertárakra. Ezért a HGYSZ a lakosság érdekeit figyelembe véve, a feladat-szervezet-finanszírozás kérdései felől közelítve, két különböző – területi és szolgáltatási alapú – javaslatot dolgozott ki. A megoldási lehetőségeket vitaindítónak szánja, amelyek alapot adhatnak arra, hogy a jogalkotó a szakmai szervezetek bevonásával, a lehető legoptimálisabb megoldást alakítsa ki és vezesse be. A javaslatot a HGYSZ elküldte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI), az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI), valamint a települési önkormányzatoknak.

A sürgősségi gyógyszerellátás az egészségügyi ágazat egyik legfontosabb kérdése, amely hosszú évek óta vár megoldásra. Jelenleg jogszabály nem szabályozza a sürgősségi gyógyszerellátás pontos feladatát, azt, hogy hol és milyen időtartamban kell ügyeletet vagy készenlétet tartani, ezért nehezen kiszámítható és egyenlőtlen rendszer alakult ki. Az országos tisztifőgyógyszerész döntése alapján ugyanis bármely közforgalmú gyógyszertár kötelezhető készenléti és ügyeleti ellátás nyújtására az adott településen működő és érintett gyógyszertárak javaslatai alapján.Az ÁNTSZ adatai és a HGYSZ kutatása szerint a 2322 közforgalmú gyógyszertár közül 805 gyógyszertár tart ügyeletet valamilyen formában, 222 településen. A fővárossal nem számolva, 221 településen 788 gyógyszertár áll rendelkezésre ügyeleti szolgálattal. A 175 vidéki járás közül összesen 152-ben van valamilyen szintű ügyeleti ellátás. Az ügyelettel nem rendelkező 23 járásban közel 480 000-en élnek.Mivel az ügyelet finanszírozását a gyógyszertárnak kell biztosítania, a legtöbb településen és járásban nem egy gyógyszertár vállalja az ügyeleti szolgálatot, hanem váltásban több. A nagyobb városokra, megyeszékhelyek többségére jellemző, hogy akár tíznél több gyógyszertár tart ügyeletet. Ez a lakosság számára kényelmetlenséget okozhat, hiszen sokszor nehezen követhető, hogy melyik gyógyszertárban kaphatják meg ügyeleti időben a szükséges gyógyszereket.A HGYSZ részletesen megvizsgálta a sürgősségi gyógyszerellátás rendszerét, és ez alapján készítette el szakmai állásfoglalását. A javaslat hangsúlyozza, hogy a gyógyszergazdaságossági törvénybe kerüljön be a sürgősségi gyógyszerellátás pontos meghatározásaazt pedig rendeleti szinten határozzák meg, hogy mikor, hol és milyen formában kell sürgősségi gyógyszerellátást biztosítani, valamint, hogy milyen szabályok szerint válasszák ki azokat a gyógyszertárakat, amelyek ezt a szolgáltatást ellátják. A gyógyszertár kijelölésekor figyelembe kell venni az ellátandó terület lakosságszámát ésméretét, a gyógyszertárak számát, valamint a térségben működő sürgősségi orvosi ellátást is. A sürgősségi gyógyszerellátó rendszer kidolgozása során arra kell törekedni, hogy az egyszerre legyen kiszámítható, átlátható és jól tervezhető a lakosság, a gyógyszertárak és az állam számára egyaránt.„A HGYSZ nem egy konkrét javaslatot ajánl a kormány figyelmébe, hanem több olyan lehetséges megközelítést is felvázoltunk, amelyek megoldást kínálhatnak a sürgősségi gyógyszerellátás rendszerének javítására és kiszámíthatóbbá tételéreA javaslatokat úgy állítottuk össze, hogy azok figyelembe vegyék a lakosság, a gyógyszerészek és a finanszírozó szempontjait, és mindenki számára a lehető legjobb megoldást kínáljákAz anyagot vitaindítónak szánjuk, és várjuk az érintett szervezetek, intézmények véleményét”– mondta el dr. Zlinszky János, a HGYSZ alelnöke.A HGYSZ javaslatai:

  • A. Területi alapon meghatározott ügyeleti rendszer:

A HGYSZ ebben az esetben a legfontosabb szempontként azt határozta meg, hogy az ország minden lakosának lehetősége legyen sürgősségi gyógyszerellátás igénybe vételére, függetlenül attól, hogy mely régióban, illetve megyében él vagy tartózkodik. A körzetek meghatározásánál két szempontot kell figyelembe venni: az adott terület méretét, valamint lakosságszámát. Ez kétféleképpen lehetséges:

  • 1. Ügyeleti körzetek kialakítása

A HGYSZ véleménye szerint a sürgősségi gyógyszerellátás megoldható legfeljebb 120 gyógyszertár bevonásával, melyből 8-10 gyógyszertár Budapesten lát el ügyeleti szolgáltatást, míg 100-110 a vidéki településeken érhető el. Az ügyeletes gyógyszertárak a kijelölt ügyeleti központban működnek.

  • 2. Ügyeleti körzetek meghatározása a járási rendszer alapján

Az ügyeleti körzeteket úgy javasolt meghatározni, hogy olyan területet és lakosságszámot fednek le, amelyet egy gyógyszertár el tud látni. Ezt figyelembe véve a leghatékonyabb és legmegfelelőbb területi felosztást a járási rendszer alapján lehet meghatározni.

  • B. Szolgáltatás alapján meghatározott ügyeleti rendszer:

A HGYSZ ebben az esetben fő szempontként azt határozta meg, hogy a sürgősségi gyógyszerellátás elsődleges feladata, hogybiztosítsa a sürgősségi orvosi ellátás során javasolt kezelés folytatásának feltételeit a megfelelő gyógyszerek rendelkezésre bocsátásával. Ezért a sürgősségi gyógyszerellátást a sürgősségi orvosi ellátási rendszer felépítését figyelembe véve szervezné meg.A javaslatot a HGYSZ elküldte az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának, az OGYÉI-nek és a települési önkormányzatoknak is.A vitaanyag letölthető innen, a mellékleteket itt találják. A szakmai véleményeket ahgysz@hgysz.hu e-mail címre várják.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.