Megjelent a tavaszi egészségügyi salátatörvény

Szerző: | 2023. máj. 12. | Blogbejegyzés

A május 11-én kiadott 70. számú Magyar Közlönyben jelent meg az Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvény. A salátatörvény összesen 22 törvényt módosít, az alábbiakban a gyógyszerellátással és a gyógyszertárakkal kapcsolatos legfontosabb változásokat gyűjtöttük össze.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

Hatósági eljárások során a távolság mérésére vonatkozó rendelkezések pontosítása

 • Gyógyszertár-áthelyezés esetére pontosítottak a hatósági eljárásban a távolság mérésére vonatkozó rendelkezésen. A módosítás alapján a jövőben a meglévő és az áthelyezendő közforgalmú gyógyszertárak közötti legkisebb távolságon, a közúton vagy közterületen történő megközelítéshez szükséges legrövidebb utat kell érteni.
 • Új fiókgyógyszertár létesítésére első helyen a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár működtetője kaphat engedélyt. A jogszabály pontosította a legközelebb eső gyógyszertár fogalmát: a létesítési címen lévő ingatlan bejáratához vagy a létesítendő ingatlan műszaki tervdokumentációban megjelölt bejáratához legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár.
 • Ideiglenes fiókgyógyszertárak létesítése során (például fesztiválok, nagyobb rendezvények esetén) első körben a három legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár működtetője kaphat engedélyt. A pontosítás értelmében a távolságot a rendezvény főbejáratától kell számolni.

További változások a Gyftv.-ben:

 • Egyszerűsödik a működési célú támogatás igénylésének rendszere. Nem kell külön kérvényezni a hatósági bizonyítványt, hanem a hatóság azt hivatalból állítja ki.
 • Rövidül a fiókgyógyszertárak létesítési engedélyezési eljárásának időtartama. Az eddigi eljárási idő 25 nap volt, most megegyezik majd az általános ügyintézési határidővel. Amennyiben nincsen fennálló kérdéses pont (ellenérdekelt fél, hiánypótlás, stb) a kérelem 8 napon belül elbírálásra kerül. Abban az esetben, ha vannak nehezítő tényezők, a teljes eljárásra 60 napos határidő adott.
 • A jövőben az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertárat működtetők nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatairól nyilvántartást vezet.
 • Közforgalmú gyógyszertárat működtető társaságban a már hatályos rendelkezések szerinti befolyásszerzés tiltásán túl a természetesen személy a törvénymódosítás explicit tiltó rendelkezése alapján nem szerezhet közvetlenül vagy közvetett módon tulajdont abban az esetben, ha már legalább négy gyógyszertárat működtető társaságban tulajdonnal rendelkezik.
 • A hatósági ügyekre vonatkozó új ügyintézési szabályokat a törvény hatályba lépését követően a június elsején folyamatban lévő ügyek esetén is alkalmazni kell majd.

További törvényeket érintő módosítások:

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása alapján az OGYÉI negyedévente elküldi a nyilvántartásában szereplő egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárakat működtető gazdasági társaságok adatait a NAV számára. Ha a NAV számla vagy nyugtaadási kötelezettség megszegése miatt eljár egy egészségügyi szolgáltatóval szemben, annak az tényét és az egészségügyi szolgáltató adatait megküldi az OGYÉI-nek az adatszolgáltatást követő 15 napon belül az egészségügyi tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése, valamint hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása céljából.
 • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása értelmében a működési nyilvántartással kapcsolatos ügyeket ezentúl csak elektronikusan lehet majd intézni.
 • A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása alapján a jövőben nem kell lejelenteni azokat a veszélyes anyagokat és keverékeket, amelyeket nem forgalmazásra vagy gyógyszerkészítésre tartanak a gyógyszertárak, hanem saját felhasználás. Ezek közé tartoznak például a fertőtlenítőszerek és tisztítószerek.
 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása alapján szigorítanak az intézeti gyógyszertáraknál az intézetet ellátó és a lakosságot ellátó vényforgalmas részleg nyilvántartásán. A hatóságnak közvetlen hozzáférése lesz az elektronikus nyilvántartó rendszerhez ellenőrzés céljából. A technikai részleteket egy miniszteri rendeletet tartalmazza majd.
 • A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása alapján amennyiben NEAK ellenőrzés során kiderül, hogy a valamilyen okból ki nem adott támogatott gyógyszerek, tápszerek és kötszerek után támogatást számoltak el a gyógyszertárban, akkor nem csak a NEAK felé kell visszafizetni a támogatást, hanem a beteg számára a már kifizetett térítési díjat is.

A részletezett rendelkezések 2023. június 1-től hatályosak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentiekben csupán bemutatjuk a fontosabb változásokat. A jogszabályoknak való teljes megfelelés érdekében javasoljuk az érintett rendelkezések alapos áttekintését.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.