A HGYSZ véleménye a kistelepülési fiókgyógyszertárak tervezett támogatásáról

Szerző: | 2023. máj. 22. | Állásfoglalások, Blogbejegyzés

A Belügyminisztérium május 12-én bocsátotta társadalmi egyeztetésre a kistelepülési gyógyszertárak támogatásól szóló rendelettervezetét. Az anyag alapján ebben az esztendőben 90 ezer forint egyszeri segítségben részesül fiókpatikánként minden olyan gyógyszertári vállalkozás, amely működési célú támogatást kap fiókgyógyszertárai után. A kormányzati tervek szerint a kistelepüléseken gyógyszertárat működtető vállalkozások megemelkedett energiaköltségeikre tekintettel támogatásban részesülnek, így segítve a további hosszabb távú működésüket. Az egyeztetésre bocsátott rendelkezés költségvetési hatása várhatóan 130 millió forint.

Szövetségünk kiemelt kérdésnek tekinti a hazai kistelepülési gyógyszertárak fenntarthatóságát, ezért a megadott határidőig benyújtottuk álláspontunkat a rendelettervezettel kapcsolatban.

A kistelepülési gyógyszertárak fenntartása évről évre egyre nehezebb, és ezt a fiókgyógyszertárak számának erőteljes csökkenése is mutatja. Az OGYÉI nyilvános adatbázisa alapján jelenleg hazánkban 611 darab fiókgyógyszertár működik, ez 67 darabbal kevesebb, mint 2010-ben volt. 2020 óta 33 fiókgyógyszertár szűnt meg, csak az elmúlt másfél évben 22 darab. Véleményünk szerint ezt a gyorsuló tendenciát a fiókgyógyszertárak egy kisebb részének nyújtandó egyszeri 90 ezer forintos támogatás nem fogja sem lelassítani, sem pedig megállítani.

A kistelepülési gyógyszertárak és fiókgyógyszertárak többszörösen is kitettek a gazdasági környezet negatív változásainak. Az ilyen gyógyszertárak szinte minden esetben alacsony energiahatékonyságú épületben működnek, ezért az energiaárak emelkedése, súlyoz nehézséget okoz a gyógyszertár fenntartásának biztosításában. Ehhez még hozzájárul a bérköltségek emelkedése és az működtetéshez szükséges eszközöket és szolgáltatásokat sújtó inflációs hatás is.

Előremutatónak tartjuk, hogy a kormányzat felismerte a kistelepülési gyógyszertárak, fiókgyógyszertárak fenntartásának egyre nehezebb helyzetét, de álláspontunk szerint a rendelettervezetben foglalt támogatás nem nyújt érdemi segítséget a kistelepülési fiókgyógyszertárak működésében. Az egyszeri 90 ezer forint támogatás lebontva 7500 Ft-os támogatást jelent a gyógyszertáraknak havonta, és ez az összeg a rezsiköltségek töredékének fedezésére elég csak. Ennek következtében a kormányzat célja, a kistelepülések lakosságát ellátó gyógyszertárak fennmaradása nem fog teljesülni.

Ha a fiókgyógyszertárak bevételi oldalát nézzük, a gyógyszertáraknál maradó árréstömeg nem emelkedik olyan ütemben, hogy a kiadások gyors növekedését fedezni tudja. Ennek következtében ezeknek a gyógyszertáraknak fenntartása nem lesz rentábilis, ami további fiókgyógyszertárak bezárásához vezet majd a jövőben. Ez az ellátásbiztonságot és hozzáférés biztonságát veszélyezteti, és kistelepülésen élő magyar emberek és családok gyógyszerhez jutását lehetetlenítheti el.

Javaslatunk összeállítása során a legteljesebb mértékben figyelembe vettük a kormányzati célt a kistelepülés gyógyszertárak fennmaradására vonatkozóan, valamint a rendelkezés költségvetési vonzatait.

1. A támogatásban részesülő vállalkozások körének bővítése
A támogatásban részesülő gyógyszertári vállalkozások köre ne legyen korlátozva azon gyógyszertári vállalkozásokra, amelyek a fiókgyógyszertárai után működési célú támogatást kapnak, Javasoljuk, hogy minden olyan vállalkozás automatikusan részesülhessen a támogatásból, amely fiókgyógyszertárat működtet.

2. A támogatási összeg módosítása
A gyógyszertárakat működtető vállalkozásoknak érdemi segítséget nyújtana, ha nem egyszeri 90 000 forint támogatásban részesülnének, hanem ezt az összeget negyedévente kapnák meg. Így az idei évre 270 000 ezer forint támogatást kapnának a vállalkozások fiókgyógyszertáranként. A havonta 30 000 forint mértékű támogatás már fedezni tudja az energiaárak emelkedésének és az infláció okozta áremelkedéseknek egy részét. Ennek a rendelkezésnek a költségvetési vonzata összesen 164 970 000 forint lenne, ami kevesebb, mint 30 százalékos eltérés az eredetileg tervezett 130 440 000 forintos költségvetési kiadáshoz képest.

3. A rendelkezés évenkénti felülvizsgálata és szükség szerint meghosszabbítása
A rendelettervezet alapján a támogatás kizárólag az idei évre vonatkozik, ezért javasoljuk, hogy a támogatás összegét a jövő évi költségvetésbe is tervezze bele a kormányzat. Ez lehetőséget adna arra, hogy a kistelepülési fiókgyógyszertárak helyzetének áttekintését követően, a következő évben is részesülhessenek a támogatásban a gyógyszertárakat működtető vállalkozások.

4. További lépések bevezetése a kistelepülési fiókgyógyszertárak működésének biztosítására
A támogatás nyújtása mellett a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége a Gyógyszerügyi Egyeztető Fórum aktív résztvevőjeként további rendelkezések bevezetését javasolja. Ezeket a közeljövőben a Fórum tagjaként az egészségügyi kormányzat rendelkezésére bocsátjuk.

A Belügyminisztérium számára beküldött állásfoglalást itt olvashatja.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.