A felírási igazolásra vonatkozó szabályok július elseje után

Szerző: | 2020. jún. 30. | Blogbejegyzés

Az elektronikus vények felírásával és kiadásával kapcsolatos szabályozás folyamatosan változik, ezért fontos, hogy időről-időre áttekintsük az aktuális állapotot. Nemrég számoltunk be arról, hogy az e-recepteket a veszélyhelyzet elmúltával is ki lehet váltani a TAJ szám bemondása alapján, július elsejével pedig a felírási igazolásra vonatkozó előírások változnak meg. 

Az elektronikus vények felírásával és kiadásával kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseket a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet tartalmazza. Az alábbiakban a rendelet hatályos szövege alapján mutatjuk be a szerdától alkalmazandó szabályokat.

A felírási igazolás kiállítása

A felírási igazolás szerepe, hogy megkönnyítse a betegek számára az elektronikus vények kiváltását. Egyrészt információt ad a betegnek a felírt gyógyszerekről, másrészt a segítségével ő vagy egy általa megbízott rokon vagy ismerős is ki tudja váltani az elektronikus vényeket. Az e-recept rendszer bevezetésének kezdetén a felírási igazolás kötelező adásának egyik kimondott célja az volt, hogy elősegítse a betegek átállását az új rendszerre.

Ez év elejétől kezdve azonban az elektronikus vényt felíró orvosnak már nem kötelező felírási igazolást kiállítania kivéve, ha

 • a beteg kéri azt,
 • 14 éven aluli betegnek írnak fel gyógyszert,
 • a vényíráshoz a TAJ szám helyett egy személyazonosító okmány számát használják fel.

A rendelet a vényhez hasonlóan a felírási igazolásnál is lehetőséget ad a papír alapú és az elektronikus irat kiállítására. A betegek tehát elméletileg választhatnák az elektronikus felírási igazolást is, azonban ez a funkció jelenleg fejlesztés alatt áll az EESZT-ben, így egyelőre maradnunk kell a papír alapú felírási igazolásoknál. 

Az átmeneti szabályok alapján a papír alapú felírási igazolásokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által biztosított vényre kellett nyomtatni. Ez a kötelezettség július elsejével megszűnik. Ezt követően a rendelet nem írja elő, hogy mire kell nyomtatni az igazolást, így ahhoz valószínűleg sokan sima fehér nyomtatópapírt fognak használni. Érdekesség, hogy a rendelet nem tiltja meg kifejezetten az orvosoknak, hogy továbbra is a NEAK vényre nyomtassák a felírási igazolásokat.

Szintén az átmeneti szabályok egyike volt, hogy a felírási igazolásokat az orvosnak le kellett bélyegeznie és alá kellett írnia. Július elsejétől ezt sem kell megtennie, kivéve azt a fent említett esetet, amikor a TAJ szám helyett egy személyazonosító okmány számát használják a vény rendelésénél.

A rendelet nem határoz meg egy konkrét formátumot az adatok megadására, így az orvos informatikai rendszerén múlik, hogy a kötelező alaki kellékeket milyen formában nyomtatja ki az igazolásra. Ez lehetőséget ad arra is, hogy egy igazoláson akár több elektronikus vény azonosítója is szerepeljen.

A felírási igazolás alaki kellékei

A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 8. számú melléklete alapján a felírási igazolásnak a következő tartalmi elemekkel kell rendelkeznie:

 1. A „Felírási igazolás” szöveg
 2. A felírási igazolás kiállításának dátuma és időpontja
 3. Az ellátási esemény egyedi azonosítója (naplósorszám)
 4. A vényt rendelő orvos neve és alapnyilvántartási száma
 5. Ha értelmezett: az egészségügyi szolgáltató megnevezése, címe, működési engedély száma
 6. A vény jogosultjának neve, születési dátuma, lakcíme, neme, TAJ-a vagy más azonosítására használt okmány típusa és száma
 7. A rendelés jogcíme
 8. A gyógyszer megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése, a rendelt mennyisége (egyes elemek bizonyos felírási módok esetében értelemszerűen elmaradhatnak)
 9. Támogatással történő gyógyszerrendelés esetén az indikáció (BNO kód)
 10. A helyettesíthetőség esetleges tiltása
 11. A csak szakorvosi javaslat alapján adható gyógyszerek esetén
  1. a szakorvosi javaslatot kiállító orvos alapnyilvántartási száma
  2. a szakorvosi javaslat kiállításának dátuma
 12. Adagolásra vonatkozó, illetve egyéb utasítások, a dózistúllépés jelölése
 13. A vény érvényességi ideje
 14. A vény EESZT azonosítója vonalkódos, illetve szövegesen olvasható formában is.

Gyógyszer kiadása felírási igazolásra

A gyógyszertári dolgozók számára legfontosabb kérdés talán az, hogy a következő hónap elejétől milyen felírási igazolásokkal fogunk találkozni az elektronikus vények kiváltása során. Természetesen a július elseje előtt kiállított e-receptek felírási igazolásai a vények lejáratának végéig továbbra is érvényesek maradnak.

Hosszabb távon azonban a helyüket átveszik majd azok a felírási igazolások, melyeket sima fehér papírra nyomtattak, és több elektronikus vény azonosítóját is tartalmazzák. Ezeket később pedig az elektronikus felírási igazolások válthatják le.

A gyógyszerek kiadásánál két lényeges változásra kell figyelni a jövőben. Az egyik, hogy a gyógyszertár dolgozója a gyógyszer kiadását követően nem tarthatja meg a felírási igazolást. Az expediálás tényének rögzítését követően vissza kell adni azt a betegnek.

A rendelet nem részletezi, hogy pontosan mit kell rögzíteni a dokumentumra, de értelemszerűen az a cél, hogy a beteg lássa, hogy az adott gyógyszert már kiváltotta. Ezért célszerű lehet a vényazonosító vagy a gyógyszer nevének áthúzása, vagy például egy „KIADVA” felirat feltüntetése.

A másik lényeges változás, hogy az EESZT elérhetetlensége esetén a nem pecsételt és aláírt felírási igazolásokra nem lehet gyógyszert kiadni. Ez eddig nem jelentett gondot, hiszen minden igazolást le kellett pecsételni és alá kellett írni. Jövő hónaptól azonban ez már okozhat problémákat az EESZT működésének zavara esetén. Emellett a nem TAJ szám alapján kiállított felírási igazolásokon lesz bélyegző és aláírás, azonban a gyakorlatban ezek száma elhanyagolható.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a felírási igazolással kapcsolatos változások mind abba az irányba mutatnak, hogy hosszabb távon a papír alapú rendszert az elektronikus váltja majd fel. Továbbá jelentősen befolyásolhatja a lakossági gyógyszerkiváltási szokásokat az is, hogy jelenleg az elektronikus vényeket könnyített módon is ki lehet váltani. Amíg a TAJ szám bemondása alapján könnyen bárki kiválthatja az elektronikus vényeket, addig nem lesz nagy igény a papír alapú felírási igazolások használatára sem.

 

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.