A HGYSZ javaslata a kistelepülések gyógyszerellátásának javítására

Szerző: | 2021. júl. 12. | Blogbejegyzés

A vidéki kistelepüléseken élő lakosság számára nagy gondot okoz a gyógyszerek kiváltása, mert az elmúlt években folyamatosan csökkent a kézi, a fiók- és a közforgalmú gyógyszertárak száma. Szövetségünk az egészségügyért felelős államtitkárság kérésére javaslatot dolgozott ki az itt élő emberek gyógyszerellátásának erősítésére. Az alábbiakban a javaslatunk főbb pontjait mutatjuk be.

A jelenlegi helyzet

A KSH és az OGYÉI 2021 májusi adatai alapján a hazánkban található 3155 település közül 1556 olyan helység van, amelyen nem működik közforgalmú, fiók- vagy kézigyógyszertár. Ez azt jelenti, hogy az itt élő 662 ezer lakos nem jut közvetlenül a saját lakóhelyén gyógyszerhez. A kistelepüléseken jellemzően nagy számban élnek idősebb emberek, akiknek nehezére esik elmenni egy másik, nagyobb településre, hogy beszerezzék a terápiájukhoz szükséges gyógyszereket.

Az idős, krónikus betegek által szedett készítmények túlnyomó többsége támogatott vényköteles gyógyszer, melyeket a hatályos jogszabályok alapján csak gyógyszertárból lehet beszerezni, a kistelepülési boltokban ezek nem hozzáférhetőek. Emiatt a Magyar Falu Program keretein belül indított kisüzleteket támogató program nem tudja érdemben megoldani a kistelepülések gyógyszerellátásának problémáját.

Az elmúlt években a kézigyógyszertárak száma folyamatosan csökkent, jelenleg csak 163 településen biztosítják az alapszintű gyógyszerellátást. A kézigyógyszertárakban kiszolgáltatott gyógyszerek köre nagyon szűk, a háziorvosok csak a saját betegük részére, és csak az általuk felírt gyógyszereket adhatják ki. A kézigyógyszertárak alacsony és csökkenő száma, az üres háziorvosi körzetek magas aránya és a háziorvosi körzetek átalakítása praxisközösségekbe mind abba az irányba mutatnak, hogy hosszú távon nem lehet a kistelepülések gyógyszerellátását a kézigyógyszertárakra alapozni.

Az elmúlt évek országos pályázatainak kiírásaiból és eredményeiből is világosan látszik, hogy közforgalmú gyógyszertárakat nem lehet rentábilisan fenntartani a kevés lélekszámmal rendelkező településeken. Mindebből az következik, hogy ha szeretnénk fejleszteni az itt élő emberek gyógyszerellátását, akkor a fiókgyógyszertárakra kell támaszkodnunk.

Sajnos az elmúlt években a fiókgyógyszertárak száma is folyamatosan csökkent, június végén mindössze 642 fiókgyógyszertár működött, ami öttel kevesebb az év elejéhez képest. Azonban álláspontunk szerint ez a folyamat célzott állami beavatkozással megállítható és megfordítható. Az állami támogatás mindenképpen szükséges, mert a fiókgyógyszertári hálózat hosszú távon csak akkor marad fenntartható, ha azok rentábilisan működtethetőek.

Ebből kifolyólag Szövetségünk arra kérte a kormányzatot, hogy állítson össze egy programot, mely jogszabályi módosításokkal és pénzügyi támogatásokkal ösztönzi a közforgalmú gyógyszertárat működtetőket a fiókgyógyszertárak létesítésére és működtetésére. Ennek elősegítése érdekében összeállítottunk egy javaslatcsomagot is, melyet eljuttattunk a kormányzat illetékesei számára.

Javaslataink a fiókgyógyszertárak megsegítésére

Az általunk elkészített javaslatcsomag alapvetően három területre fókuszál: az ellátható fiókgyógyszertárak számának emelése, a szükséges szakszemélyzetre vonatkozó szabályozás módosítása, valamint a fiókgyógyszertárak létesítésének és működtetésének támogatása. Javaslatainkat egyaránt lehet alkalmazni az épületben működtetett és a mozgó fiókgyógyszertárak esetében is.

Ellátható fiókgyógyszertárak számának emelése

A Gyftv. alapján egy közforgalmú gyógyszertár háromnál több fiókgyógyszertárat nem láthat el, és ezek közül csak egyet lehet mozgó fiókgyógyszertárként működtetni. A fiókgyógyszertárak létesítésének elősegítése érdekében azt javasoljuk, hogy a törvény módosításával egy közforgalmú gyógyszertár legalább öt fiókgyógyszertárat láthasson el. Ezek közül pedig akár mindet lehessen mozgó fiókgyógyszertárként működtetni, ne csak egyet.

Ezzel a módosítással el lehetne érni, hogy olyan gyógyszertárak is létesítsenek további fiókgyógyszertárakat, amelyek már elérték a törvényben jelenleg meghatározott limitet.

Fiókgyógyszertárak személyi feltételeinek módosítása

Mindannyian tudjuk, hogy a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet szerint a gyógyszertár működtetője a fiókgyógyszertárban nyitvatartási időben gyógyszerészi jelenlétet biztosítani köteles. Azonban a gyógyszerellátásban tapasztalható munkaerőhiány miatt a fiókgyógyszertárakban már most is nehezen biztosítható a gyógyszerészi jelenlét. A munkaerőhiány így akkor is gátolhatja a fiókgyógyszertárak számának növekedését, ha az állami támogatással igyekszünk segíti a létesítést és a működtetést.

A magisztrális gyógyszerkészítést folytató fiókgyógyszertárak esetében a gyógyszerészi jelenlét a gyógyszerkészítéshez mindenképpen indokolt, azonban a többi fiókgyógyszertár esetében más megoldás is elképzelhető. A fiókgyógyszertárak működtetése megoldható lenne a gyógyszertári szakasszisztensek és a telemedicina együttes alkalmazásával.

A fiókgyógyszertárakban fokozottan ellenőrzött szereket nem lehet expediálni, így gyógyszerészi jelenlétre csak az expediálás közben felmerülő, gyógyszerészi szakértelmet igénylő kérdések miatt van szükség. Az infokommunikációs eszközök fejlődésével ma már megoldható, hogy a tanácsadáshoz és gondozáshoz ne kelljen személyesen jelen lennie a gyógyszerésznek.

A gyógyszerészi munkaerőhiány által jelentett akadály elhárítása érdekében Szövetségünk az javasolta, hogy a fiókgyógyszertárakban a gyógyszerészi szakértelem legyen biztosítható a telemedicina keretein belül is, azaz ne legyen kötelező minden fiókgyógyszertárban a gyógyszerészi jelenlét. Ennek a lehetőségnek a megteremtéséhez a gyógyszerészi telemedicina technikai, szakmai és jogszabályi feltételeit még részletesen ki kell dolgozni és meg kell teremteni.

Fiókgyógyszertárak létesítésének és működtetésének támogatása

Szövetségünk az javasolja, hogy a kistelepülési gyógyszerellátás erősítése érdekében a Magyar Falu Program keretein belül – a kistelepülési boltok támogatásához hasonlóan -, induljon egy támogatási program a fiókgyógyszertárak létesítésére és működtetésére. A program részeként állami támogatást kaphat az a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság, amely a megfelelő feltételek esetén fiókgyógyszertárat létesít és működtet.

A létesítés támogatás feltételei:

  • közforgalmú gyógyszertárral nem rendelkező településen létesülő fiókgyógyszertár,
  • 2000 fő alatti önálló település,
  • minimum heti 6 óra nyitva tartás legalább 2 napra elosztva,
  • minimum 5 év kötelező működtetési idő,
  • legfeljebb egyszeri 10 millió forint állami támogatás igényelhető.

Emellett javasoljuk a program keretein belül létesülő, valamint a már működő fiókgyógyszertárak működésének támogatását a kisforgalmú gyógyszertárak működési célú támogatásának mintájára. A program keretein belül, az adott feltételek mellett minden fiókgyógyszertár jogosult lenne a támogatásra, függetlenül attól, hogy az ellátó közforgalmú gyógyszertár mennyire jövedelmező.

A működési támogatás feltételei, hogy a fiókgyógyszertár önálló településen működjön, minimum heti 6 óra nyitva tartással legalább 2 napra elosztva. A támogatás mértéke függ a fiókgyógyszertár támogatott készítmény forgalmától:

  • havi 4 millió forint támogatott készítmény forgalom felett nincs támogatás,
  • havi 3-4 millió forint támogatott készítmény forgalom között havi 50 ezer forint támogatás,
  • havi 2-3 millió forint támogatott készítmény forgalom között havi 150 ezer forint támogatás,
  • havi 1-2 millió forint támogatott készítmény forgalom között havi 200 ezer forint támogatás,
  • havi 1 millió forint támogatott készítmény forgalom alatt havi 300 ezer forint támogatás.

Számításaink szerint a jogszabálymódosításokkal, valamint a létesítési és működési program segítségével akár 900-ra is emelhető lenne azon kistelepülések száma, ahol elérhetővé lehetne tenni a stabil, széleskörű és megbízható gyógyszerellátást. Ebben az esetben a program egyszeri kiadása a fiókgyógyszertárak létesítésére vonatkozóan kb. 2,58 milliárd forint, míg a program 5 éves időtartama alatt a 900 fiókpatika támogatása évente kb. 1,43 milliárd forint lenne.

Javaslatunkat elküldtük az EMMI Egészségügyi Államtitkárságának, valamint a Magyar Falu Programért felelős kormánybiztosnak is. Bízunk benne, hogy hamarosan megindul egy szakmai párbeszéd, melynek köszönhetően javulni fog a kistelepülések gyógyszerellátása.

A részletes állásfoglalásunk itt olvasható.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.