Kémiai kockázat a gyógyszertárban

Szerző: | 2016. júl. 28. | Blogbejegyzés

Gyógyszerészként mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a munkánk során használt kémiai anyagok és keverékek veszélyesek lehetnek az egészségünkre, ezért az előírások szerint kell velük bánni. A biztonságos munkavégzés mellett azonban oda kell figyelnünk az adminisztratív előírásokra is, hogy egy esetleges ellenőrzés se jelenthessen gondot.

0828 - poszt

A kémiai anyagok és keverékek biztonságos alkalmazásához szükséges alapvető jogszabályi előírásokat a kémiai biztonságról szóló törvény és a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló miniszteri rendelet tartalmazza. A két magyar jogszabály mellett nagyon fontos még a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet), valamint az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) is.

A veszélyes kémiai anyagokkal és keverékekkel kapcsolatban a gyógyszertáraknak alapvetően két feladata van. Egyrészt rendelkezniük kell kémiai kockázatértékeléssel, másrészt a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységüket be kell jelenteniük az ÁNTSZ számára. A működő gyógyszertárak elvileg már mindkét feladatot megoldották, azonban a gyakorlatban előfordulhat, hogy a változások miatt új értékelésre vagy új bejelentésre van szükség.

A kémiai kockázatértékelés elkészítése

A kémiai kockázatértékelés elkészítésének első lépése az, hogy beazonosítjuk a gyógyszertárban található összes veszélyes anyagot és keveréket. Néhány kivételtől eltekintve mindent számba kell venni, amit a CLP-rendelet szerinti osztályozás során a veszélyességi osztályok és/vagy kategóriák bármelyikébe be lehet sorolni.

Nem számítanak veszélyes anyagnak vagy keveréknek a gyógyszertárban:

  • a gyógyszerek és az állatgyógyszerek (a magisztrális készítmények sem),
  • a pszichotróp anyagok, a kábítószerek, illetve a kábítószer-prekurzorok,
  • az orvostechnikai eszközök,
  • az élelmiszerek,
  • a kozmetikumok
  • és a hulladékok.

A veszélyes anyagokat és keverékeket a legkönnyebben úgy lehet felismerni, hogy a csomagolásukon szerepel a veszélyre figyelmeztető felhívás vagy piktogram.

Veszélyes anyagok vagy keverékek lehetnek a gyógyszertárban:

  • a magisztrális gyógyszerkészítéshez szükséges gyógyszeranyagok,
  • a tisztitószerek,
  • a fertőtlenítőszerek (a kézfertőtlenítők is!),
  • és egyéb anyagok és keverékek.

Minden forgalomba kerülő veszélyes anyagnak és keveréknek rendelkeznie kell biztonsági adatlappal, melyet a gyártó vagy a forgalmazó cég készít el. A beazonosítás után a következő lépés ezeknek az adatlapoknak az összegyűjtése. A gyógyszeranyagok adatlapjait legkönnyebben a nagykereskedőktől lehet beszerezni, a veszélyes termékekét pedig általában a gyártó/forgalmazó honlapján lehet megtalálni. Alapszabály, hogy ha valaminek nem lehet beszerezni a biztonsági adatlapját, akkor azt sem forgalmazni, sem pedig felhasználni nem lehet a gyógyszertárban.

Korábban minden biztonsági adatlapot papír alapon kellett tárolni, de szerencsére ezen a téren az elmúlt években jelentős változás következett be az ellenőrző hatóságok hozzáállásában. Ma már az is elfogadható, ha az adatlapok nincsenek kinyomtatva, hanem csak elektronikusan érhetőek el.

Az összes veszélyes anyag és keverék beazonosítása, valamint a biztonsági adatlapok beszerzését követően az utolsó lépés a kémiai kockázatbecslés és értékelés elkészítése. Ennek elkészítéséhez megfelelő képzettséggel rendelkező szakember segítségét kell igénybe venni, ami nem jelenthet problémát, hiszen az interneten számos, erre a feladatra szakosodott vállalkozást találhatunk.

A kockázatelemzés feltárja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos egészségügyi és biztonsági kockázatokat, valamint megállapítja a megszüntetésükhöz, illetve a csökkentésükhöz szükséges intézkedéseket. Az elkészült kémiai kockázatértékelést alaposan tanulmányozzuk át, és az abban foglaltakat tartsuk be. A kockázatértékelésben foglaltakat időnként felül kell vizsgálni és ki kell egészíteni, ha a gyógyszertár tevékenységében jelentős változás történik, vagy ha azt a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok indokolttá teszik.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység bejelentése

Minden vállalkozásnak a működésének megkezdése előtt bejelentést kell tennie az ÁNTSZ részére, ha a tevékenysége során veszélyes anyagokkal vagy keverékekkel foglalkozik. Újabb bejelentést kell tenni akkor is, ha a vállalkozással vagy a tevékenységgel kapcsolatos adatok megváltoznak.

A bejelentésben meg kell adni a vállalkozás alapvető adatait, a felelős személyek adatait, meg kell jelölni a végzett tevékenységeket, valamint fel kell sorolni a felhasznált anyagokat és keverékeket is.

A felelős személy kötelessége gondoskodni arról, hogy a veszélyes anyagokat és keverékeket megfelelően tárolják, annak érdekében, hogy azok ne veszélyeztessék a biztonságot, az egészséget és a testi épséget, valamint hogy ne szennyezhessék a környezetet.

A törvény rendelkezéseinek értelmében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységet elektronikus úton kell bejelenteni az ÁNTSZ részére. Erre a célra szolgál az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszer (KBIR), amely a hatóság honlapjáról érhető el. A regisztrációhoz és a bejelentkezéshez szükséges lépésekről ezen az oldalon lehet tájékozódni. Fel kell, hogy hívjuk a figyelmet arra is, hogy minden bejelentés mellé igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, mely jelenleg telephelyenként 7 800 Ft.

A veszélyes kémiai anyagokkal kapcsolatos adminisztrációt nem csak azért érdemes naprakészen tartani, hogy egy esetleges ellenőrzésnél ne büntessenek meg minket, hanem azért is, mert ezzel alapvetően a gyógyszertárban dolgozók egészségét és testi épségét őrizhetjük meg.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.