A HGYSZ állásfoglalása a fiókgyógyszertárak működésére vonatkozó rendelettervezetről

Szerző: | 2023. aug. 3. | Állásfoglalások, Blogbejegyzés

A Belügyminisztérium 2023. július 26-án bocsátotta társadalmi egyeztetésre az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet, valamint a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét. A HGYSZ összeállította és augusztus 3-ig a kormányzat rendelkezésére bocsátotta a tervezettel kapcsolatos véleményét és javaslatait, melyet alább mutatunk be.

Szövetségünk alapvetően egyetért a tervezetben foglalt a gyógyszertár működtetője által biztosítandó gyógyszerészi jelenlét módosítására vonatkozó rendelkezések irányával. A betegbiztonság és az ellátásbiztonság további erősítésének érdekében az alábbi rendelkezésekkel javasoljuk kiegészíteni a gyógyszerészi jelenlétre vonatkozó módosító rendeletet:

 

 • A módosító rendeletben kerüljön egyértelműen és pontosan meghatározva, hogy gyógyszertár működtetője kizárólag az általa működtetett fiókgyógyszertár esetében jogosult távfelügyelettel a gyógyszerészi jelenlétet biztosítani.
 • Javasoljuk, hogy a rendeletben foglalt rendelkezéseket kizárólag azon fiókgyógyszerárak esetében lehessen alkalmazni, amely fiókgyógyszertárak havi támogatott forgalma nem éri el a 8 millió forintot és hetente 25 órát vagy kevesebbet van nyitva.
 • Azokban a fiókgyógyszerárakban is, ahol a gyógyszertár működtetője a gyógyszerészi jelenlétet úgy is biztosíthatja, hogy a gyógyszerész személyesen a fiókgyógyszertárban nincs jelen, legalább a fiókgyógyszertár havi nyitvatartásának 25%-ban legyen kötelező a személyes gyógyszerészi jelenlét biztosítása, oly módon, hogy ezen kötelező időtartamot úgy kell felhasználni, hogy minden második naptári héten biztosítani kell azt, a nyitvatartási idővel arányosan. A személyes gyógyszerészi jelenlét időpontjait a lakosság számára minden naptári hónap előtt 10 nappal közzé kell tenni, így biztosítható személyes gyógyszerészi gondozás a betegek számára és lehetőség marad a személyes találkozó a gyógyszerésszel, ezáltal a betegek a személyes gyógyszerészi tanácsadás lehetőségét is megtarthatják.
 • Gyógyszerkiadó szakasszisztens által a személyes gyógyszerészi jelenléttel nem érintett nyitvatartási időben hír- vagy távközlési eszköz útján legfeljebb 10 percen belül elérhető és az eszközön keresztül a gyógyszertári feladatokba távkapcsolat útján bevonható gyógyszerész távfelügyeletével biztosíthassa a gyógyszertár működtetője a gyógyszerészi jelenlétet.
 • A telekommunikációs eszközökön történő kapcsolattartás és a távfelügyelet szakmai és technikai feltételeinek jogszabályi meghatározásába a gyógyszerészeti szakmai szervezeteket javasoljuk bevonni.
 • A fiókgyógyszertárban történő személyes gyógyszerészi jelenlét nélküli munkavégzéssel, olyan szakasszisztens bízható meg aki legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
 • További javasolt rendelkezések:
  • Az egy adott közforgalmú gyógyszertár által ellátott fiókgyógyszertárak száma limitált. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint a közforgalmú gyógyszertárat működtetőnek háromnál több fiókgyógyszertár működtetése nem engedélyezhető. A fiókgyógyszertárak létesítésének elősegítése érdekében javasoljuk, hogy a törvény módosításával legyen lehetőség arra, hogy egy közforgalmú gyógyszertár egyszerre öt fiókgyógyszertárat is elláthasson.
  • A kistelepülési gyógyszerellátás erősítése érdekében a Magyar Falu Program keretein belül – a kistelepülési boltok támogatásához hasonlóan -, induljon egy támogatási program a fiókgyógyszertárak létesítésére és működtetésére. A program részeként állami támogatást kaphat az a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság, amely meghatározott feltételek esetén fiókgyógyszertárat létesít és működtet.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.