A szakképző hellyé minősítés feltételei

Szerző: | 2015. aug. 14. | Blogbejegyzés

Az elmúlt években számos gyógyszerész szakmai fórumon elmondták, hogy a szakgyógyszerész-képzés jelentőségét rendkívüli mértékben megnövelné, ha megfelelő kompetenciák is társulnának hozzá. Ezen a területen végül az idén júliusban megjelent salátatörvény hozott lényeges változást: a közforgalmú és az intézeti gyógyszertárak vezetéséhez a jövőben már megfelelő szakgyógyszerészi képesítés is kell.

Mivel a szakképzések jelentős része önköltséges képzési formában történik, a jelentkező gyógyszerészeknek igencsak alaposan meg kell vizsgálniuk minden szempontot, mielőtt belevágnak egy ilyen hosszú és költséges képzésbe. Azonban nemcsak a megfelelő szakirányt és egyetemet kell körültekintően kiválasztani, hanem a gyakorlati képzést nyújtó akkreditált képzőhelyet is. Mai bejegyzésünkben annak járunk utána, hogy mit kell tennie egy gyógyszertárnak akkor, ha akkreditált gyakorlati képzőhellyé szeretne válni.

Az akkreditációs eljárás részletes szabályozását a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. Az eljárás alapvetően két részből áll: egy előminősítésből, amit az egyetemek végeznek, és egy minősítésből, melyet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) végez. A minősítési eljárást a gyógyszertár bármelyik egyetemnél kezdeményezheti, a minősítési szempontok országosan egységesek.

A rendelet szerint a kérelem egységes formai és tartalmi követelményeit az ENKK dolgozza ki és teszi közzé a honlapján, de az ő tájékoztatásuk jelenleg kimerül abban, hogy a jogszabály szövegét szó szerint idézik, ami nem túl ügyfélbarát megoldás. Azok érdekében, akik nem szeretnének belebonyolódni a jogi nyelvezet értelmezésébe, az alábbiakban röviden áttekintjük a szakképző hellyé minősítés feltételeit, és az eljárás részleteit.

A rendelet alapján elméletileg részleges és teljes akkreditációra is lenne lehetőség, azonban gyógyszertárak esetében gyakorlatilag csak a teljes akkreditáció jöhet számításba. A minősítés minden szakirányra a 3. mellékletben részletezett feltételek alapján történik.

A minősítésre jelentkező gyógyszertárban szükség van egy szakképzést vezető és egy oktató gyógyszerészre. A szakképzést vezető gyógyszerésznek az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel és tudományos minősítéssel, vagy legalább 10 éve megszerzett szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az oktató gyógyszerésznek legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel kell rendelkeznie az adott szakterületen. Természetesen a vezető és az oktató személye lehet azonos, de nagyobb létszámú gyógyszertárakban előfordulhat, hogy egy vezető mellett több oktató is dolgozik.

szakkepzo-hely

Ennek az előírásnak a legnagyobb problémája az, hogy nem biztos, hogy a megfelelő szakirányokban van elegendő számú gyakorlattal rendelkező oktató. Éppen ezért a rendelet engedélyezi, hogy a gyakorlati időre vonatkozó előírásokat a szakképzés bevezetésétől számított 8. év elteltéig nem kell alkalmazni. Ebben az esetben feltétel azonban, hogy a szakképzést vezető és végző oktatónak ez idő alatt is kell rendelkeznie a megfelelő szakképesítéssel.

A rendelet az akkreditációhoz belső minőségbiztosítási rendszer alkalmazását is előírja, de ez nem jelenthet problémát, hiszen a szakképzésben való részvételtől függetlenül ezzel minden gyógyszertárnak rendelkeznie kell. A szakgyógyszerész-jelöltnek a gyógyszertárban hozzá kell férnie az adott szakterületre vonatkozó hazai és nemzetközi irodalomhoz, és a gyógyszertárban rendszeres tudományos tevékenységet kell végeznie. További követelmény a gyakorlati hellyel szemben, hogy a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas legyen a teljes szakképzési program oktatására.

A rendelet előírja azt is, hogy az oktatási infrastruktúra és a szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek elérhetősége és együttműködése biztosított legyen a jelölt számára, de gyógyszertárak esetén ezek a feltételek nem igazán értelmezhetőek.

Ha gyógyszertárvezetőként úgy látjuk, hogy a fentiekben felsorolt feltételek mind megvannak, akkor a következő feladatunk az lesz, hogy kiválasszunk egy számunkra szimpatikus egyetemet, ahová majd a kérelmünket benyújtjuk. A benyújtás előtt persze érdemes felvenni a kapcsolatot a szakképzést lebonyolításában résztvevő egyetemi munkatársakkal is.

A Debreceni Egyetem honlapján sajnos nem túl részletes a tájékoztatás, és elég nehezen is lehet megtalálni a letölthető űrlapokat.

A Pécsi Tudományegyetem honlapján a kérelmünket online formában is kitölthetjük.

A Semmelweis Egyetem honlapján szintén meg lehet találni a letölthető kérelmet, viszont a tájékoztatójukban a ma már nem hatályos 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendeletre hivatkoznak.

A Szegedi Tudományegyetem honlapján az akkreditációval kapcsolatban sajnos nem található sem űrlap, sem tájékoztatás.

Az általunk benyújtott kérelmet az egyetem előzetes vizsgálatnak veti alá. A kérelem benyújtásáról az ENKK-t elektronikusan értesíti, és ha minden megfelelő, akkor 30 napon belül továbbítja a hatóság felé. A kérelem mellé megküldi a gyógyszertár önértékelését, a felsőfokú szakirányú szakképzési és továbbképzési tevékenységére vonatkozó adatokat, a személyi és tárgyi feltételek meglétét igazoló adatokat és az egyetem támogató nyilatkozatát az akkreditálására.

A szakképző hellyé minősítésről az ENKK elnöke dönt, aki a döntéséhez szakértőként igénybe veheti az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsot szakértőként. Az akkreditáció alapvetően 4 évre szól, de a szükséges feltételek megváltozása esetén megszüntethető. A gyógyszertár vezetőjének a személyi és tárgyi feltételekben bekövetkezett változásokról 15 napon belül kell értesítenie az ENKK-t, aki az értesítés kézhezvételét követően 30 napon belül dönt arról, hogy továbbra is akkreditált maradhat-e a gyógyszertár. A személyi és tárgyi feltételek meglétét az ENKK maga is ellenőrizheti, és ehhez szakértőként a Magyar Gyógyszerészi Kamarát is igénybe veheti.

Az akkreditált gyógyszertárak listáját az ENKK a honlapján ugyan folyamatosan hozzáférhetővé teszi, azonban ez szintén nem túl ügyfélbarát. A gyakorlati helyet kereső gyógyszerészek szempontjából az lenne a legfontosabb, hogy szakirány vagy település alapján könnyen kereshetőek legyenek a gyógyszertárak.  Ehelyett a hatóság a kérelmet benyújtó egyetemek alapján négy különböző táblázatba rendezve teszi közzé az adatokat. Az interneten persze találhatunk más forrásokat is, de ezek nem biztos, hogy naprakészek.

A gyógyszertárak az eljárásért díjat nem kell fizetniük, ezért mindenkinek érdemes akkreditáltatnia magát, aki később szakgyógyszerész-jelöltet szeretne fogadni a gyógyszertárban. Ebben az esetben a gyakorlati helyet kereső gyógyszerészek is jól járnak, hiszen a nagyobb kínálatból könnyebb kiválasztani a számukra legmegfelelőbb megoldást.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.