Megújult az Egészségügyi Szakmai Kollégium

Szerző: | 2020. szept. 30. | Blogbejegyzés

A múlt héten jelent meg a hír a szakmai sajtóban, hogy kinevezték az Egészségügyi Szakmai Kollégium új tagjait és vezetőit. Fontos kiemelni, hogy egy miniszteri rendelet alapján szeptember elsejétől már új szabályozás alapján működik a szervezet, így nemcsak a tagsága, hanem a felépítése és működése is megváltozott. 

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium

Az átalakított Egészségügyi Szakmai Kollégium feladatait és működését a 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet határozza meg. A rendelet alapján a szakmai kollégium az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testületeként működik.

A szakmai kollégium tagjait a miniszter nevezi ki és ő is dönthet az egyes tagok idő előtti visszahívásáról. A tagokat alapvetően négy évre nevezik ki, és a kinevezéseket korlátlan számban meg lehet hosszabbítani. Viszont egy személy egyszerre csak egy tagozatnak lehet tagja, és csak egyetlen tisztséget tölthet be a szakmai kollégiumban.

A szakmai kollégium működési költségeit az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), valamint egyes esetekben az országos gyógyintézetek biztosítják. A szakmai kollégium tagjai a tevékenységüket megbízási szerződés alapján látják el.

A korábbi szabályozáshoz képest jelentős változás, hogy a szakmai kollégium szervezetileg csak két egységből áll: az elnökségből és a tagozatokból. Korábban a kollégium az elnökségből, a tagozatokból és a tagozatokhoz tartozó tanácsokból állt.

A kollégium elnöksége

A kollégium elnökségét továbbra is a tagozatok elnökei és a testület elnöke alkotják. Az elnökség a tevékenységét a rendeletnek megfelelően végzi, a minisztérium iránymutatásával, az ÁEEK koordinálásával, és szükség esetén az országos gyógyintézetek szakmai közreműködésével.

Az elnökség tagjai ügyrendet és éves munkatervet alkotnak, melynek megfelelően rendszeres időközönként üléseket tartanak. Az ülésekre tanácskozási joggal meg lehet hívni az egészségügyi ágazatban működő különböző állami szervek és intézmények, valamint szakmai és civil szervezetek képviselőit is.

Az elnökség feladata – többek között -, hogy állást foglaljon egészségügyi fejlesztési és stratégiai kérdésekben, egészségpolitikai kérdésekben, illetve ezen körben javaslatokat készítsen elő és terjesszen a miniszter elé. Emellett, az elnökség koordinálja a tagozatok javaslatait, állásfoglalásait, a szakmai eljárásrendeket, és szükség esetén egyeztetést kezdeményez a tagozatok között.

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium most kinevezett elnöke Prof. Dr. Kollár Lajos.

A kollégium tagozatai

A szakmai kollégiumon belül minden egyes egészségügyi szakterület önálló tagozattal rendelkezik. A gyógyszerellátást két tagozat képviseli: a gyógyszerellátási és a kórházi klinikai gyógyszerészet tagozat.

Idén szeptemberig minden tagozat 3 főből állt, ezt azonban az új szabályozás alapján 5 főre emelték: minden tagozatot az elnök, a titkár és három tag alkot. A tagozat elnökét, a titkárt és tagjait szakmai szempontok alapján a miniszter kéri fel. Fontos feltétel, hogy minden tagozatban minimum egy fővel az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek képviselőjének is részt kell vennie. A tagozat elnökét akadályoztatása esetén a titkár teljes jogkörrel helyettesíti.

A tagozatok az ügyrendjüknek, illetve a munkatervüknek megfelelően üléseznek. Az ülésre tanácskozási joggal meghívhatók a tárgyalásra kerülő téma szerint érintett szakmai és egyéb szervezetek képviselői is.

A tagozatok fő feladata a szakmai irányelvek elkészítése és felülvizsgálata, valamint javaslatok készítése a szakmai irányelvek, protokollok, módszertani levelek témáira. Ezen kívül figyelemmel kíséri a módszertani útmutatók, irányelvek, protokollok bevezetését, alkalmazását és érvényesülését. Emellett a tagozatok véleményt nyilvánítanak az egészségügyi szakterületükkel kapcsolatos szakmai kérdésekben és kapcsolatot tartanak a szakmai szervezetekkel.

A Gyógyszerellátási gyógyszerészet tagozat tagjai:

  • Elnök: Dr. Szűcs Attila OGYÉI
  • Titkár: Dr. Cseh Ildikó OGYÉI
  • Dr. Brezanóczy Ferenc, Vácz Remete Gyógyszertár, Vác
  • Prof. Dr. Szökő Éva, Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet
  • Dr. Csóka Ildikó, Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

A Kórházi klinikai gyógyszerészet tagozat tagjai:

  • Elnök: Dr. Juhász Ákos, Országos Onkológiai Intézet
  • Titkár: Dr. Kis-Szölgyémi Mónika, Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
  • Dr. Bodó Gabriella, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Miskolc
  • Prof. Dr. Botz Lajos, Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertudományi Kar Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár
  • Dr. Süle András, Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Az eddig érvényes szabályozás alapján a tagozatok mellett 10 fős tanácsadó testületek is működtek. A tanácsok tagjait korábban az egészségügy területén működő szakmai társaságok és egyesületek delegálták. Ezeket a tanácsokat az új szabályozás teljesen megszűntette.

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium működéséről az ÁEEK honlapjáról lehet részletesebben tájékozódni. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet a Kollégium oldalán található gyógyszerellátási gyógyszerészettel kapcsolatos szakmai anyagokra. Az Irányelvek menüpont alatt 6 elfogadott szakmai protokoll szövegét lehet letölteni. A Dokumentumok menüpontban pedig a tagozat COVID-19 eljárásrenddel kapcsolatos ajánlását lehet megtalálni.

Szövetségünk ezúton gratulál az Egészségügyi Szakmai Kollégiumok most kinevezett tagjainak és tisztségviselőinek. Egyúttal sok sikert kívánunk a munkájukhoz a megbízatási idejük alatt az elkövetkezendő években!

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.