A nagy értékű gyógyszerek expediálásának különleges szabályai

Szerző: | 2016. okt. 12. | Blogbejegyzés

A 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet alapján azokat a gyógyszereket nevezhetjük nagy értékűnek, melyek bruttó fogyasztói ára az 50 000 Ft értékhatárt meghaladja. Az ide tartozó gyógyszerek egy részének az ára nem ritkán eléri a több százezer, vagy akár a millió forintos értéket is. Ennek következtében elég csak néhány vény esetében hibázni a gyógyszerek kiadásakor, és máris tetemes kár éri a gyógyszertárat. Rosszabb esetben az ártámogatási szerződés felmondására is sor kerülhet, ezért érdemes tisztában lenni az ide vonatkozó rendelkezésekkel.

1012

A nagy értékű gyógyszerekre vonatkozó szabályozás eredete egészen 2012 elejére nyúlik vissza. A gyógyszerkassza kiadásainak csökkentése érdekében ekkor vezették be ugyanis, hogy a több hónapra felírt gyógyszermennyiséget külön-külön vényekre kell felírni, valamint a vények kiadhatóságának kezdő dátumát is fel kell tüntetni.

Érthető okokból az új szabályozás a korábbi gyakorlathoz képest rendkívül hátrányos és kényelmetlen volt a betegek, az orvosok és a gyógyszerészek számára, ezért 2013 szeptemberében ismét módosítottak az előírásokon. Ettől kezdődően a speciális előírások csak a nagy értékű, bruttó 50 000 Ft-ot meghaladó fogyasztói árral rendelkező gyógyszerekre vonatkoznak.

De mik is ezek a különleges rendelkezések?

Egy havi gyógyszermennyiség

Az OEP honlapján lévő tájékoztatás szerint alapesetben egy vényen, egyszeri kiváltásra legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszermennyiség rendelhető. Ha a legkisebb eredeti csomagolásban található gyógyszer mennyisége a 30 napra elegendő mennyiséget meghaladja, akkor a 30 napra elegendő mennyiséghez legközelebbi mennyiséget tartalmazó legkisebb eredeti csomagolású terméket kell rendelni. Ez a szabály ugyanúgy vonatkozik a nagy értékű gyógyszerekre is, ebben nincs eltérés.

Három havi gyógyszermennyiség

A szigorúbb előírásokat akkor kell alkalmazni, ha az orvos több hónapra elegendő mennyiségű gyógyszert szeretne rendelni. A 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet szerint, ha

  • a gyógyszer tartós – előre láthatóan legalább 3 havi folyamatos – alkalmazása szükséges,
  • a tartós alkalmazástól megfelelő hatás várható, valamint
  • a vény kiváltására nyitva álló időtartam alatt nem szükséges az orvosi ellenőrzés,

akkor egyszerre akár három havi mennyiségű gyógyszer is rendelhető.

A nem nagy értékű gyógyszerek esetében tehát egyszerre maximum 3 havi időtartamra lehet gyógyszert rendelni, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiségben (a 3 hónapra elegendő gyógyszer 3 db vényen rendelhető) és a vényeken fel kell tüntetni, hogy a beteg meddig van gyógyszerrel ellátva. Ezeket a vényeket a beteg egyszerre, vagy külön-külön is kiválthatja.

A nagy értékű gyógyszerek esetében azonban a beteg nem válthatja ki akármikor a vényeit. Az orvosnak az egy alkalommal, de több hónapra felírt vényekre ilyenkor rá kell vezetnie, hogy a három hónap alatt melyik vény melyik naptól váltható ki. Azonban a rendszer még ennél is bonyolultabb, mivel a vényre írt dátumot nem minden esetben kell betartani. A rendelet szerint ugyanis a gyógyszertárak a betegek kérésére már az orvos által feltüntetett dátum előtti 7. naptól is kiadhatják a gyógyszereket.

Adódik a kérdés, hogy mi történik akkor, ha az orvos a kiadhatóság dátumát elfelejti ráírni a vényre, vagy véletlenül ugyanazt a napot írja rá. A nagy értékű gyógyszerek esetében akkor szabályos a vény, ha kiadhatóság dátuma is fel van tüntetve. Ennek hiányában a gyógyszerész nem expediálhat gyógyszert és a betegnek újra fel kell keresnie az orvost a dátum pótlására. Ha ugyanaz a nap szerepel a recepteken és a beteg egyszerre próbálja meg kiváltani mind a három vényt, akkor elméletileg a gyógyszerész észreveheti ezt a hibát. Amennyiben a beteg nem egy alkalommal, vagy nem egy gyógyszertárban próbálja meg kiváltani a vényeit, akkor viszont a gyógyszerész még csak tudomást sem szerez arról, hogy egyszerre több havi gyógyszert írtak fel eredetileg.

Egy évre elegendő gyógyszermennyiség

Az orvosnak arra is lehetősége van, hogy kivételesen indokolt esetben, betegellátási érdekből egy alkalommal legfeljebb egy évre elegendő gyógyszermennyiséget rendeljen egy vényen, ha

  • az a beteg különleges élethelyzetére tekintettel indokolt,
  • a gyógyszer tartós alkalmazása szükséges, és
  • a gyógyszer tartós alkalmazásától megfelelő hatás várható.

A kis értékű gyógyszerek esetében ilyenkor rá kell vezetni a vényre a betegellátási napló számát és dátumát, valamint azt, hogy a felírt gyógyszer meddig elegendő. Nagyon fontos hangsúlyozni azonban, hogy a nagy értékű gyógyszereket ilyen módon nem lehet rendelni!

A szabályozás értelmében tehát a nagy értékű gyógyszerekből három havi adagnál többet egyszerre nem lehet rendelni, és több hónapra elegendő mennyiségű gyógyszernél a kiadhatóság dátumát meg kell határozni, és fel kell tüntetni. Ez utóbbit egyébként a nem kézzel írt vényeken minden esetben nyomtatni kell.

Szerencsére a gyógyszertári elszámoló rendszerek a nagy értékű gyógyszerek kiváltásánál már fel tudják hívni a gyógyszerészek figyelmét, hogy jobban oda kell figyelni a receptek kiadhatóságára. Ha emellett pontosan tisztában vagyunk az ide vonatkozó rendelkezésekkel is, akkor könnyedén megelőzhető, hogy az elszámolás során bármilyen probléma lépjen fel.

Mentés

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.