Szakvizsga a gyógyszertárvezetéshez 1.

Szerző: | 2019. okt. 31. | Blogbejegyzés

A gyógyszertárak működtetéséért felelős gyógyszerészeknek magasabb szintű elvárásoknak kell megfelelniük, mint a beosztott gyógyszerészeknek, mert az ő feladatuk biztosítani a betegek részére a magas szakmai színvonalú gyógyszerellátást. Ennek megfelelően a jogalkotó úgy döntött, hogy 2025. január 1-től csak olyan gyógyszerész vezethet gyógyszertárat, aki megfelelő szakvizsgával rendelkezik. A jogalkotó szándékával alapvetően egyetértünk, azonban a követelmény bevezetésének módjával nem. Szövetségünk álláspontját két blogbejegyzésben mutatjuk be.

Szakvizsga a gyógyszertárvezetéshez

Jogszabályi háttér

A Gyógyszergazdaságossági törvény (Gyftv.) rendelkezései alapján 2025. január 1-től csak az lesz jogosult közforgalmú és intézeti gyógyszertár vezetésére, aki rendelkezik az egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglalt tevékenység végzése szerinti szakgyógyszerészi szakképesítéssel. Ez praktikusan azt jelenti, hogy 2025 elejétől szakgyógyszerésznek kell lennie minden

  • személyi jogos gyógyszerésznek,
  • felelős vezetőnek,
  • hatósági vezetőnek,
  • ideiglenes vezetőnek és
  • intézeti gyógyszertár vezetőnek.

Nagyon fontos részlet a szabályozással kapcsolatban, hogy a szakgyógyszerészi végzettség nem a személyi jog feltétele, hanem a gyógyszertár vezetésé. Ennek következtében nem csak a személyi jogos gyógyszerészekre, hanem minden gyógyszertárvezetőre vonatkozik az új követelmény.

Azt az egészségügyi kormányzat is felismerte, hogy az előírt határidőre nem minden gyógyszerész lesz képes megfelelni az új követelménynek. Ebből kifolyólag a gyógyszerészek egy részét mentesítették az előírás alól, így az nem vonatkozik azokra, akik

  • 1975. január 1. előtt születtek,
  • 2015. július 15-e előtt szerezték meg a szakképesítésüket,
  • 2015. július 15-e előtt kezdték meg a szakgyógyszerészi képzésüket.

Szövetségünk úgy véli, hogy a hasonló helyzetben lévő gyógyszerészeknek csak egy része kapott mentességet a követelmény alól, ami jelentős hátrányt jelent az ebbe a körbe be nem kerülő gyógyszerészek számára.

A felmenő rendszerű bevezetés

A szakvizsga megszerzéséhez a szakgyógyszerész-jelölteknek egy hároméves képzésben kell részt venniük, mely elméleti és gyakorlati képzéseket is tartalmaz. Az elméleti képzéseket általában szombati napokon tartják, melyeket minden évben vizsgával zárnak le. A szakmai gyakorlatot csak képzőhelyként akkreditált gyógyszertárban lehet teljesíteni. A gyógyszerészeknek a szakképzés teljes időtartama alatt legalább heti 36 órát kell dolgozniuk a gyakorlati helyükön, ami idő alatt egészségügyi tevékenységet csak szakmai felügyelet alatt végezhetnek.

A képzési követelményekből következik, hogy a gyógyszerészi szakvizsgát legkönnyebben azok a fiatal beosztott gyógyszerészek tudják megszerezni, akik még nem rendelkeznek sok kötöttséggel. Később, esetleg saját gyógyszertárat vezetve, család mellett már sokkal nehezebb elkezdeni és végig csinálni a hároméves elméleti és gyakorlati képzést.

Ezekkel a nehézségekkel a jogalkotó is tisztában volt, ezért az új előírás megjelenésével egy időben felmentést is adott a gyógyszerészek egy részének. Nem kell teljesíteniük a szakképzést azoknak, akik 1975. január 1. előtt születtek, azaz azoknak, akik a követelmény hatályba lépésekor már betöltik az 50. életévüket.

A benyújtott törvényjavaslat indoklásában nem fejtették ki, hogy miért pont 50 évre esett a mentesség határa. Nem indokolták meg, hogy a szakvizsga megszerzésének szempontjából miért van jobb helyzetben egy 49 éves gyógyszerész, mint egy 51 éves. A korhatár meghúzásával a jogalkotó az idősebb gyógyszertárvezetőknek kedvezett, míg a fiatalabbakat nehezebb helyzetbe hozta.

Példaként gondoljuk bele magunkat egy szakvizsgával nem rendelkező fiatal gyógyszertárvezető helyzetébe. Tegyük fel, hogy az ő gyógyszertárában éppen nem dolgozik megfelelő szakvizsgával rendelkező gyógyszerész, így azt nem lehet gyakorlati helyként akkreditáltatni.

Ennek a fiatal gyógyszertárvezetőnek az egyetlen lehetősége a szakvizsga megszerzésére, ha ott hagyja három évre a saját gyógyszertárát, és elmegy egy másik, akkreditált gyógyszertárba heti 36 órát dolgozni, felügyelet alatt. Könnyen belátható, hogy a szabályozás ilyen módon történő bevezetése teljesen életszerűtlen körülmények közé kényszerítheti a fiatal gyógyszertárvezetőket.

Szövetségünk álláspontja az, hogy a gyógyszertárvezetéshez szükséges szakvizsga követelményét teljesen felmenő rendszerben vezessék be, és ne csak az 50 év feletti gyógyszerészek legyenek felmentve alóla. Azt javasoljuk, hogy csak azoknak a gyógyszerészeknek legyen kötelező a szakvizsga, akik ez előírás megjelenése után, azaz 2015. július 15-e után szerezték meg a gyógyszerészi diplomájukat.

A 2015. július 15-e után végzett gyógyszerészek már a végzés pillanatában tisztában lehettek a jogszabályi változásokkal, így nekik volt idejük megfelelő időben dönteni és felkészülni annak bevezetésére. Ezzel a rendelkezéssel egyúttal teljesen ki lehetne küszöbölni a gyógyszerészek között az életkor szerinti hátrányos megkülönböztetést.

Ehhez kapcsolódó alternatív javaslatunk, hogy legalább azok a gyógyszerészek mentesüljenek a követelmény alól, akik 2015. július 15. előtt már voltak személyi jogos vagy intézeti gyógyszertárvezetők. Elképzelésünk szerint ők mindaddig megőriznék mentességüket, amíg ugyanabban a gyógyszertárban maradnak vezetők, ahol jelenleg is dolgoznak.

A következő bejegyzésünkben a megfelelő szakvizsga kérdését járjuk majd körbe.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.