Sérülhetnek a gyógyszerészek alapvető emberi jogai

Szerző: | 2016. nov. 15. | Blogbejegyzés

Szövetségünk egyetért azzal, hogy a gyógyszerellátás magas szakmai színvonalának biztosításához elengedhetetlen a jól működő ellenőrző hatóság. Ezért támogatunk minden olyan előremutató döntést és változást, amely arra irányul, hogy az OGYÉI tisztifőgyógyszerészei minél hatékonyabban el tudják végezni a rájuk bízott feladatokat. A Parlamentben jelenleg is tárgyalás alatt álló egészségügyi salátatörvény azonban úgy módosítja a felügyeleti szerv jogköreit, hogy az már túlmutat az ellenőrzés keretein és sérti a gyógyszerészek alapvető emberi jogait.

hgysz-161115_03

A törvényjavaslat indoklása alapján a hatósági fellépés megerősítése miatt szükséges az OGYÉI ellenőrzési jogkörének bővítése, azonban a jogalkotó ennek érdekében olyan kontroll nélküli eszközöket is biztosítana a hatóság részére, amelyre eddig nem volt példa. A fő problémát az okozza, hogy a hatóság egy polgári jogi szerződés ellenőrzésére olyan jogosítványokat kap, és olyan intézkedéseket alkalmazhat, amelyre eddig elsősorban bűncselekmény gyanújának vizsgálata során volt csak lehetőség ügyészi vagy bírói engedély alapján és ellenőrzés mellett.

Mit és kiket ellenőrizne a hatóság?

A benyújtott javaslat alapján egyértelmű, hogy az új típusú ellenőrzések célja nem a gyógyszertárak szakmai munkájának vizsgálata. Az elmúlt hónapok történései alapján arra lehetne számítani, hogy sokkal szigorúbban vizsgálnák a vény nélküli gyógyszerkiadást, a fokozottan ellenőrzött szerek forgalmazását vagy a társadalombiztosítási támogatás jogszerű felhasználását. Ehelyett viszont mindössze a gyógyszertárak gazdasági társaságainak működését ellenőriznék.

A törvényjavaslat alapján az ellenőrzést az alábbi személyekre és gazdasági társaságokra lehetne kiterjeszteni:

  • A gyógyszertárral munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. Ebbe a körbe tartoznak a gyógyszertár jelenlegi és volt dolgozói, a helyettes gyógyszerészeket és asszisztenseket is beleértve.
  • A gyógyszertárral szerződéses jogviszonyban álló, a gyógyszertár működésével összefüggésbe hozható személyekre vagy szervezetekre. Ilyenek például a gyógyszergyártók és a gyógyszer-nagykereskedők.
  • A gyógyszertár érdekében szerződés alapján eljáró más személyekre vagy szervezetekre. Ide tartozhatnak például a gyógyszertárak könyvelői, vagy a társasági szerződést készítő ügyvédek.

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a törvényjavaslat alapján a hatóságnak jogában állna mindent és mindenkit ellenőriznie, akinek bármi köze is van vagy volt a gyógyszertár működéséhez.

Hogyan ellenőrizne a hatóság?

Arra eddig is joga volt a hatóságnak, hogy a gyógyszertárban teljes körű ellenőrzést tartson, onnan minden adatot bekérjen, vagy mindenről másolatot készítsen. Ha az Országgyűlés a jelenlegi formájában fogadja el a törvényjavaslatot, akkor az OGYÉI ellenőrzési jogkörét kiterjesztenék a gyógyszerészek magánszférájára is.

Az ellenőrzés alá vont személyeknek és gazdasági társaságoknak kötelessége lesz minden olyan dokumentumot a hatóság rendelkezésére bocsátani, ami a gyógyszertárak működésével kapcsolatos. Az OGYÉI ennek alapján megvizsgálhatja az összes szerződést, számlát, nyilvántartást, teljesítési igazolást és minden más iratot, ami a gyógyszertár működése során keletkezett. Emellett szóban vagy írásban kötelezheti az ellenőrzésben résztvevőket, hogy felvilágosítást vagy magyarázatot adjanak.

A vizsgálat lefolytatásához a hatóság embereinek joga lesz bárhol helyszíni ellenőrzést lefolytatni, és ott bármilyen adathordozóról másolatot készíteni. A helyszínek átkutatásához hozzájárulás nélkül is bárhova beléphetnek, akár lezárt területekre is. Ha a gyógyszertár működésével összefüggésbe hozható személynek van lakása vagy autója, akkor a hatóság emberei azokat is átkutathatják. Emellett, ha úgy ítélik meg, hogy az az ellenőrzés hatékonyságát veszélyeztetné, akkor az érintetteket nem is kell értesíteniük. Mivel a kiterjedt ellenőrzés során igen valószínű, hogy személyes adatok birtokába is juthat a hatóság, ezért egyúttal felhatalmazást kapnak arra is, hogy ezeket a személyes adatokat kezeljék.

Mindez a gyakorlatban azt jelentheti például, hogy ha eljárás indul egy gyógyszertárvezető gyógyszerész ellen, akkor a tudta nélkül feltörhetik és átkutathatják a lakását, amíg – mondjuk – ő a gyógyszertárban dolgozik. Másolatot készíthetnek az adóbevallásától kezdve a közműszerződéseken és számlákon át a nyaralásáról készült videóig mindenről, amiket azután a hatóságnál elemeznek majd. Persze a személyes anyagokat csak addig vizsgálják, amíg ki nem derül róluk, hogy nem szükségesek az ellenőrzéshez.

Ki ellenőrizné a hatóságot?

A gyógyszergazdaságossági törvény jelenlegi rendelkezései a gyógyszerek ismertetésével kapcsolatos tevékenységek ellenőrzéséhez pontosan ugyanazokat a jogköröket biztosítják az OGYÉI számára, mint amilyeneket a javaslat a gyógyszerészek ellenőrzésére szán. Fontos különbség azonban a kettő között, hogy míg az ismertetési tevékenység esetében házkutatáshoz mindenképpen szükséges az előzetes ügyészi jóváhagyás, addig a gyógyszerészek esetében ilyenről szó sincs. A törvényjavaslat alapján a gyógyszerészek totális ellenőrzését az OGYÉI mindenféle bírósági és ügyészi kontroll nélkül, szabadon gyakorolhatja majd.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a szakhatóságnak most is megvan a lehetősége és jogköre arra, hogy hatékonyan ellenőrizze a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságok működését. A tervezett intézkedések viszont korlátozzák a gyógyszertárakban dolgozók személyes szabadságát, a mozgási szabadságot, a tulajdoni és vagyoni jogokat, ezért álláspontunk szerint a törvényjavaslat jelenlegi formájában nem támogatható. Bízunk benne, hogy a jogalkotó felméri: megéri-e megsérteni az alapvető emberi jogokat csak azért, hogy hatékonyabbnak tűnjön a hatósági ellenőrzés.

Szövetségünk a törvényjavaslat tervezetének szakmai vitája során elküldte véleményét az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A HGYSZ állásfoglalása itt olvasható.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.