Új év, új salátatörvény

Szerző: | 2016. nov. 29. | Blogbejegyzés

Lassan közeledik az év vége, ami azt jelenti, hogy megjelenik egy újabb egészségügyi salátatörvény, amely kisebb-nagyobb mértékben módosítja a gyógyszerellátás szabályait. Az éppen aktuális törvényjavaslatot november 22-én fogadta el a parlament, így már most áttekinthetjük, hogy milyen változásokra számíthatunk a jövő év elejétől.

hgysz-161129

A gyógyszerellátás szempontjából a gyógyszergazdaságossági törvény (Gyftv.) változásai a legfontosabbak, ezért ebben a bejegyzésben csak az erre vonatkozó főbb módosításokat ismertetjük.

1. Új ellenőrzési hatáskör az OGYÉI-nek

A legnagyobb horderejű változás a szabályozásban kétség kívül az OGYÉI legújabb ellenőrzési hatáskörének megjelenése, melyről ebben a bejegyzésben írtunk részletesen.

2. Újabb felmentések a szakképzettség követelménye alól

Bizonyára sokan tisztában vannak vele, hogy 2025. január 1-től csak az vezethet közforgalmú, illetve intézeti gyógyszertárat, aki rendelkezik a megfelelő szakképesítéssel. Ez alól a szabály alól eddig csak azok kaptak felmentést, akik az előírás életbe lépéséig elérik majd az 50 éves kort.

A mostani változás lényege, hogy azok a gyógyszerészek is felmentést kapnak, akik 2015. július 15-e előtt szerezték meg, vagy kezdték el a szakképzésüket. Így nekik gyakorlatilag mindegy, hogy milyen szakvizsgával rendelkeznek, lehet belőlük gyógyszertár vezető.

Itt jegyeznénk meg, hogy annak ellenére, hogy a követelményt már régen megfogalmazta a Gyftv., a mai napig nem jelent meg rendeletben, hogy pontosan milyen szakképzettségre is lesz szükség a gyógyszertárvezetéshez.

3. Több idő a gyógyszertár áthelyezésre

Jelenleg a Gyftv. rendelkezései szerint a közforgalmú gyógyszertárat az áthelyezési engedély jogerőre emelkedésétől számítva 6 hónapon belül át kell helyezni az új helyre. A mostani salátatörvény ezt az időszakot meghosszabbítja, így kereken egy év áll majd rendelkezésre a gyógyszertár áthelyezésére.

4. A személyi jog megszűnésének esetei

A személyi jog megszűnésének egyik lehetséges oka, hogy a hatóság a Gyftv. 54. §-a alapján visszavonja a gyógyszertár létesítési és működési engedélyét. Mivel a mostani módosítások következtében nem csak az 54. § alapján lehet majd a gyógyszertár engedélyeit visszavonni, ezért a személyi jogra vonatkozó szabályozáson is igazítani kellett.

5. További lehetőségek a létesítési és a működési engedély visszavonására

Az előző pontban már említettük, hogy a Gyftv. tételesen felsorolja, hogy a hatóságnak mikor kell visszavonnia egy gyógyszertár engedélyeit. Az erre okot adó körülmények köre hamarosan két újabbal bővül, így vissza kell majd vonni annak a gyógyszertáraknak a létesítési és működési engedélyét, amelyiknek

  • a társasági szerződése nem felel meg a Gyftv. követelményeinek, illetve
  • megszűnt az ártámogatási szerződése.

A gyógyszertár engedélyeit a hatóságnak a változás bekövetkeztének napjával kell majd visszavonnia.

6. Társasági szerződések ellenőrzése

2014 januárjában egyszer már be kellett küldenie minden gyógyszertárat működtető gazdasági társaságnak a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt, vezető tisztségviselők által hitelesített társasági szerződését. Ugyanígy 2017. január 31-ig ismét mindenkinek be kell majd küldenie a jövő év január 1-én hatályos társasági szerződését, mely megfelel a Gyftv-ben és a kormányrendeletben foglaltaknak.

A társasági szerződéssel szemben támasztott követelmények a Gyftv-ben egyértelműen le vannak fektetve, és régóta ismertek. A probléma a kormányrendeletben lévő előírásokkal lehet majd, mivel jelenleg nem ismert olyan kormányrendelet, amely a gyógyszertárak társasági szerződéseinek tartalmát szabályozná. Ennek a jogszabálynak értelemszerűen ez év végéig kellene megjelennie, de egyelőre sem a megjelenésének várható időpontjáról, sem a tartalmáról nem rendelkezünk semmilyen információval.

Ha egy gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban 2017. január 1-én nem érvényesül a gyógyszerészi többségi tulajdon, akkor aznapi hatállyal a létesítési és működési engedélyét vissza kell vonni.

A salátatörvénybe foglalt módosítások nagy része 2017. január 1-én lép hatályba, kivéve az utolsó két pontba foglalt előírásokat, mert azokat már a törvény kihirdetésének napját követően alkalmazni kell.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.