A gyógyszertárak ellenőrzésének szabályai III.

Szerző: | 2015. dec. 10. | Blogbejegyzés

A gyógyszertárak ellenőrzésének szabályaival foglalkozó két korábbi bejegyzésünk egyikében az általános szabályokat tekintettük át, a másikban pedig bemutattuk, hogy mi történhet az ellenőrzést követően. A mostani bejegyzésben azokról a bírságról lesz szó, melyeket az ellenőrzést követően az OGYÉI kiszabhat a gyógyszerészekre és a gyógyszertárakra.

Az előző bejegyzésünkben már utaltunk arra, hogy az ellenőrzést követően három fajta bírság szabható ki: a gyógyszertörvény szerinti, az egészségügyi és az eljárási bírság. Azt, hogy mikor és melyik típusú bírságot kell alkalmazni, természetesen a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. Az egyes bírságok kiszabása egymástól függetlenül történik, így adott esetben az is előfordulhat, hogy egy ellenőrzést követően a hatóság akár mind a hármat kénytelen alkalmazni.

A gyógyszertörvény szerinti bírság

A gyógyszertörvény szerinti bírságot csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a gyógyszerész vagy a gyógyszertár a gyógyszertörvényben, illetve az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban (például a fokozottan ellenőrzött szerek forgalmazásával kapcsolatos miniszteri rendelet) a foglalt előírásokat sérti meg.

Ezek alapján, például ha a gyógyszertár nem nagykereskedőtől vásárolt gyógyszert (hanem mondjuk másik gyógyszertártól), lejárt gyógyszert expediált, megsértette a fokozottan ellenőrzött szerek kiadhatóságával vagy nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat, akkor a gyógyszertörvény szerinti bírság kiszabására számíthat.

A bírság összegét az OGYÉI a betegek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására vagy az eset más, a kötelezettségszegés súlyát érintő lényeges körülményeire tekintettel határozza meg. A bírság összege 100 ezer forinttól 500 millió forintig is terjedhet. Az OGYÉI a honlapján köteles közzétenni azoknak a bírságoknak az adatait, amelyeket ismételt jogsértés miatt kellett kiszabni, vagy egymillió forint feletti összegű büntetést tartalmaznak.

Az egészségügyi bírság

Egészségügyi bírságot akkor lehet kiszabni, ha olyan gyógyszerellátással kapcsolatos rendelkezést sértettek meg, ami nem tartozik a gyógyszertörvény hatálya alá. Ilyen rendelkezéseket tartalmaz a gyógyszergazdaságossági tövény, valamint a gyógyszertárak gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló miniszteri rendelet is. Továbbá ide tartoznak a gyógyszerek kiadhatóságával, és a gyógyszertárban forgalmazható készítmények körével kapcsolatos miniszteri rendeletek is.

gyogyszertar-hgysz-ellenorzes

Az egészségügyi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvény szabályozza. Ilyen típusú bírságra számíthatunk akkor, ha nem tettünk eleget a bejelentési kötelezettségünknek, nem tartottuk be a gyógyszerek kiadásának szabályait, nem rendelkezünk a gyógyszertár működtetéséhez szükséges eszközökkel, vagy nem a működési engedélyben foglaltak szerint működtettük a gyógyszertárat.

Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Az összeg megállapításánál figyelemmel kell lenni az eset összes körülményeire, így például a kötelezettségszegés súlyára, az érintettek körére és a jogsértő állapot időtartamára is. A kiszabott bírságot 30 napon belül kell befizetni.

Az egészségügyi bírság határozatokat az egészségügyi államigazgatási szerv a honlapján minden esetben köteles közzétenni. 2014-ben, amikor a tisztifőgyógyszerészet még az Országos Tisztifőorvosi Hivatal része volt, akkor az ÁNTSZ honlapján ezek a határozatok elérhetőek voltak. 2015-ben, mióta az OGYÉI átvette a tisztifőgyógyszerészi kart, ilyen típusú új bírság határozat nem került fel a hatóság honlapjára. Reméljük, hogy a hiányosságot hamarosan pótolják, hiszen a kiszabott büntetésekkel kapcsolatos határozatokból minden gyógyszertár szerezhet hasznos információkat arról, hogy mire szükséges különösen odafigyelni.

Érdemes tudni, hogy az egészségügyi bírságból befolyt bevételeket a miniszter jóváhagyásával az OGYÉI ellenőrzéseinek és vizsgálati módszereinek folyamatos fejlesztésére, szakembereinek képzésére, valamint a szakfelügyeleti és közegészségügyi-járványügyi tevékenységére használhatja fel.

Az eljárási bírság

Eljárási bírságot a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt esetekben szabhat ki. Ilyen eset lehet az, ha valaki az eljárás során a valóságnak nem megfelelő adatokat ad meg, vagy egy ellenőrzés során akadályozza az ellenőrzést végző tisztifőgyógyszerészt a feladata elvégzésében. Ezen kívül eljárási bírságot lehet kiszabni arra is, aki a hatóság döntésének nem tesz eleget.

Az eljárási bírság legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege pedig attól függ, hogy természetes személyről vagy jogi személyről van szó. Az előbbi esetén 500 ezer, az utóbbi esetén pedig egymillió forint a felső határ. Az eljárási bírság kiszabásánál a hatóságnak figyelembe kell vennie a jogellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások számát és mértékét.

Fontos megjegyeznünk, hogy egy ellenőrzést követően, illetve egy eljárásban egy bírság ismételten és halmozottan is kiszabható. Az ismételt kiszabás azt jelenti, hogy ha a felszólítások ellenére ugyanazt a hibát egymást követően többször is elkövetjük, vagy egy hiányosságot nem pótolunk, akkor ugyanazt a típusú bírságot újra és újra kiszabhatják ránk. Ez egyetlen különbség a bírságok közt ez esetben az lesz, hogy a megállapított összegek folyamatosan emelkednek.

Halmozottan bírság akkor szabható ki, ha egy ellenőrzés során több olyan jogsértést is találnak, ami miatt ugyanolyan típusú szankciót kell kiszabni. Ha egy gyógyszertárnál egy ellenőrzés alatt egyszerre derül ki, hogy lejárt gyógyszert expediált, és nincs rendben a fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartása, akkor halmozottan kerül majd nála kiszabásra a gyógyszertörvény szerinti bírság. Ez azt jelenti, hogy hiába szabják ki a minimális összeget, a két jogsértés miatt az már kétszázezer forint büntetést fog jelenteni.

Reméljük, hogy a gyógyszertárak ellenőrzésével kapcsolatos szabályok áttekintésével hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy a gyógyszertárak felkészültebben nézzenek elé egy-egy ellenőrzésnek. Természetesen a legjobb eset az lenne, ha az itt bemutatott jogszabályi rendelkezések alkalmazásának többségére a jövőben egyáltalán nem lenne szükség.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.