Váratlan fordulat az OGYÉI új hatáskörének szabályozásában

Szerző: | 2016. dec. 16. | Blogbejegyzés

Jelentős változás következett be az OGYÉI tervezett új hatáskörének szabályozásában, ami januártól az összes közforgalmú gyógyszertár ellenőrzésére hatással lesz. Korábbi blogbejegyzésünkben már beszámoltunk arról a törvénytervezetről, amely Szövetségünk álláspontja szerint a hatályba lépése esetén jelentősen sértette volna a gyógyszertári dolgozók alapvető jogait. Tiltakozásunk ellenére az Országgyűlés november 22-én elfogadta a javaslatot, és a házelnök aláírását követően a köztársasági elnöknek is megküldte aláírásra. Nagy meglepetésre Áder János köztársasági elnök december 2-án a megszavazott törvényjavaslatot nem írta alá, hanem megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek.

hgysz-161216_poszt

A köztársasági elnök levele

Áder János köztársasági elnök az elfogadott törvényjavaslatot megvizsgálva ugyanarra a megállapításra jutott, mint Szövetségünk: a tervezett új hatáskör sérti az alapvető emberi jogokat.

Első megállapítása, hogy a gyógyszergazdaságossági törvény új rendelkezései az egészségügyi államigazgatási szerv számára egy meghatározott tényállás tisztázása érdekében olyan széles körű jogosítványokat állapít meg, amelyek az állampolgárok (és más jogalanyok) Alaptörvényben foglalt jogait érintik.

A köztársasági elnök a levélben hivatkozik az Alkotmánybíróság egyik korábbi döntésére is, amelyikben a gyógyszergazdaságossági törvény egyik régebbi módosításával foglalkoztak. A testület a 2008-ban született határozatában leszögezte, hogy a hatósági eljárásban szükséges eszköz lehet a helyszín átkutatása, de ez csak akkor felel meg az alkotmánynak, ha az alkalmas a cél elérésére és azzal arányos is. Az arányosság megítéléséhez pedig az szükséges, hogy a szabályozás garanciát nyújtson az esetleges visszaélésekkel szemben.

Az esetünkben azonban ez az alapvető garanciális elem hiányzik.

Az államfő szerint:
„Az alapjog korlátozásának alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy az másik alapjog vagy szabadság védelme vagy másik alkotmányos cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy megfeleljen az arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyen egymással. A törvényhozó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni.”

A törvényjavaslat módosítása

A köztársasági elnök levelének napvilágra kerülése után az Emberi Erőforrások Minisztériuma úgy nyilatkozott, hogy tiszteletben tartja az álláspontot, tanulmányozza az indoklást és ezt követően dönt a módosításról. Az észrevételek megfontolását követően a parlament Törvényalkotási Bizottsága december 8-án módosító javaslatot fogadott el, mely két pontban módosította az eredeti javaslatot.

1. Ügyészi jóváhagyás a házkutatáshoz

Az OGYÉI új hatáskörével kapcsolatos legnagyobb változás, hogy a gyógyszergazdaságossági törvénybe meghatározott garanciákat építettek be. Ez azt jelenti, hogy a helyszínek átkutatásához, a lezárt helyiségek és épületek felnyitásához mindenképpen szükség lesz az előzetes ügyészi jóváhagyás megszerzésére. Az ügyészség csak akkor hagyhatja jóvá ezt a fajta ellenőrzést, ha a hatóság bizonyítja, hogy

  • más módon nem tudja megszerezni a szükséges bizonyítékot,
  • a bizonyíték nagy valószínűséggel ott van, ahol ellenőrizni szeretnének,
  • és feltételezhető, hogy önként nem adnák át, vagy megsemmisítenék.

A házkutatásra a jóváhagyástól számítva 90 napig kerülhet sor, és a megkezdésekor az érintetteket szóban mindenképpen értesíteni kell, közölve velük a vizsgálat célját. Emellett az ellenőrzést lehetőleg az érintettek jelenlétében kell elvégezni.

Bizonyára sokan tisztában vannak vele, hogy az OGYÉI a gyógyszerek ismertetésével kapcsolatos gyakorlat ellenőrzésére már rendelkezik ugyanazokkal az eszközökkel, amiket most a közforgalmú gyógyszertárak vizsgálatára is kiterjesztenek. A lényeges különbség a kettő között, hogy a másik hatáskör gyakorlásánál magasabb szintű garancia érvényesül, mivel ott az ügyészi mellett bírói jóváhagyás is szükséges.

2. Az ügyvéd és az ügyfél közti kommunikáció védelme

A törvényjavaslat másik jelentős módosítását szintén az OGYÉI egyéb jogintézmény esetében már ismert hatáskörének szabályozásából emelték át. Ennek értelmében a törvényalkotó rögzíti, hogy a hatóság eljárásában nem lehet bizonyítékként felhasználni az ügyvédek és az ügyfelek közötti kommunikáció során keletkezett iratokat. Ezeket nem lehet megvizsgálni, lefoglalni, és az ügyfeleket nem lehet kötelezni az átadásukra.

A Törvényalkotási Bizottság módosító javaslatát az országgyűlés december 12-én elfogadta, és a törvényjavaslatot a módosításokkal együtt ismét megszavazta. Miután Kövér László házelnök már aláírta, így már csak a köztársasági elnök aláírása szükséges ahhoz, hogy a salátatörvény a közlönyben is megjelenhessen.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.