Változások a Gyógyszertörvényben és a Gyógyszergazdaságossági törvényben

Szerző: | 2017. dec. 19. | Blogbejegyzés

A gyógyszerellátásban az év vége mindig sűrű időszak, amit az idén még az elektronikus vény bevezetése is még érdekesebbé tett. A bokros napi teendők mellett azonban fel kell készülnünk az előttünk álló változásokra is, melynek részeként át kell tekintenünk a legújabb egészségügyi salátatörvény rendelkezéseit. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVIII. törvény a Magyar Közlöny 214. számában jelent meg 2017 december 18-án, és egyes rendelkezései már január elsejétől hatályosak is lesznek.

Mint minden salátatörvény, ez is számos módosítást tartalmaz, melyek közül igyekszünk a gyógyszerellátás rendszerét érintő legfontosabbakat kiemelni. Ennek szellemében ebben a bejegyzésben a Gyógyszergazdaságossági (2006. évi XCVIII. törvény) és a Gyógyszertörvény (2005. évi XCV. törvény) előírásainak változásaival foglalkozunk.

Fiókgyógyszertárból közforgalmú gyógyszertár

Könnyen előfordulhat olyan helyzet, hogy egy fiókgyógyszertár ugyan megfelelően el tudja látni a lakosságot, azonban a helyi képviselő-testület azt szeretné, hogy inkább egy közforgalmú gyógyszertár működjön az adott településen vagy településrészen. Ilyen esetben méltányos lehet, hogy elsősorban annak a működtetőnek legyen lehetősége közforgalmú gyógyszertárat létesítenie, aki a fiókgyógyszertárat is működteti. Ennek a feltételeit teremti meg 2018. július elsejétől a Gyógyszergazdaságossági törvény egyik módosítása.

A fiókgyógyszertárral rendelkező településeken az egészségügyi államigazgatási szerv (OGYÉI) addig nem írhat ki országos pályázatot új közforgalmú gyógyszertár létesítésére, amíg meg nem bizonyosodott arról, hogy a fiókgyógyszertárat működtető gazdasági társaság nem akar ott közforgalmú gyógyszertárat létesíteni.

A hatóság megkeresésére a fiókgyógyszertár működtetőjének 30 napos határidővel nyilatkoznia kell, hogy kíván-e az adott településen vagy településrészen közforgalmú gyógyszertárat működtetni. Ha igen, akkor a nyilatkozatával együtt a létesítési engedély iránti kérelmet is be kell nyújtania a hatóságnak.

Az egészségügyi államigazgatási szerv országos pályázatot csak akkor írhat ki, ha

  • a közforgalmú gyógyszertár működtetője nem nyilatkozik,
  • vagy a működtető úgy nyilatkozik, hogy nem kíván közforgalmú gyógyszertárat létesíteni,
  • vagy a gyógyszertár működtetője szeretne létesíteni közforgalmú gyógyszertárat, de nem rendelkezik a működtetéshez szükséges feltételekkel.

Az eljárás részleteit a kormány rendeletben határozza majd meg.

Gyógyszertár működésének felfüggesztése 1 évre

Korábban többször problémát okozott, hogy a gyógyszertárak olyan helyzetbe kerültek, hogy hosszabb ideig zárva kellett tartaniuk, viszont a naptári évente engedélyezett 21 nap nem volt számukra elegendő. Erre a problémára kínál megoldást a Gyógyszergazdaságossági törvény 2018. január 1-től életbe lépő módosítása.

Az előírás értelmében, ha áthelyezés, átépítés vagy vis maior helyzet miatt a gyógyszertár működtetése átmenetileg ellehetetlenül, akkor a hatóság legfeljebb 1 év időtartamra engedélyezheti a működtetés felfüggesztését. A felfüggesztést a gyógyszertár működtetőjének kérelme alapján engedélyezi az egészségügyi államigazgatási szerv. Ha a gyógyszertár működtetője a felfüggesztésről szóló döntésben megjelölt határidő lejárta előtt nem jelenti a hatóságnak, hogy a gyógyszertár újra kinyitott, akkor a működési engedélyt a létesítési engedéllyel együtt vissza kell vonni.

Ex tempore előállított radioaktív gyógyszerek

A Gyógyszertörvény módosításával a jogalkotó lehetővé teszi az ex tempore előállított radioaktív gyógyszerek alkalmazását a betegellátásban. Ezeket a gyógyszereket gyógyászati célra abban az esetben lehet alkalmazni, ha azt különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek indokolja vagy annak előny-kockázat aránya kedvezőbb, mint az adott javallatban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszereké.

A készítmények felhasználása minden esetben az adott kezelőorvos kizárólagos felelősségére történik, és csak az általa meghatározott összetételben és minőségben készülhetnek, valamint csak az általa kezelt betegek számára lehet beadni. Az ex tempore előállított radioaktív gyógyszerek előállításához a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélye is szükséges.

Az ex tempore előállított radioaktív gyógyszerekre vonatkozó rendelkezések 2018. január 18-án lépnek hatályba.

Folyamatos gyógyszerellátás szabályozása

A gyógyszerek folyamatos ellátásával kapcsolatos fogalmakat a jogalkotó 2018. január elsejével törli a Gyógyszergazdaságossági törvényből, és átemeli azokat a Gyógyszertörvénybe. Az áthelyezésen kívül az előírások érdemben nem változnak.

A salátatörvény teljes szövege elérhető itt.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.