Újabb törvénymódosítások a gyógyszerellátás területén

Szerző: | 2023. dec. 22. | Blogbejegyzés

A Magyar Közlöny 2023. december 21-én kiadott 185. számában jelent meg a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló XCI. törvény. A salátatörvény a címével ellentétben több olyan helyen is érinti a gyógyszerellátást és a gyógyszertárak működését. A legfontosabb változások az alábbiak:

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
Módosult egyes GYSE termékek árképzésének szabályozása. A Gyftv-ben foglalt jelenlegi rendelkezés alapján a miniszteri rendeletben foglalt eszközcsoportokba tartozó termékek legfeljebb 5 százalékkal magasabb áron értékesíthetőek. A módosítás alapján 2024. január 1-től miniszter rendelet határozza meg, hogy legfeljebb mekkora mértékkel magasabb áron lehet értékesíteni az adott eszközöket.

A törvényjavaslatba a parlamenti vita során tették be azt a módosító rendelkezést, mely alapján a gyógyszerek helyettesíthetőségéről ezentúl nem csak gyógyszerész, hanem a gyógyszert kiadó személy is tájékoztathatja a beteget, illetve a beteg egyetértése esetén ki is adhatja a helyettesítő gyógyszert. A törvény alapján majd egy létrehozandó miniszteri rendeletben kerül majd szabályozásra, hogy ennek milyen feltételei vannak, annak érdekében, hogy a betegbiztonság ne sérüljön.

A törvény emellett gyógyszerbefogadással és gyógyszertámogatással kapcsolatos módosításokat is tartalmaz.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása
A változások értelmében a gyógyszerészek az eddigi egy év helyett három évre visszamenőleg megnézhetik a betegek gyógyszerelésével kapcsolatos adatait, a törvény által hangsúlyozottan az adatkezelési célok változatlanul hagyása mellett.

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása
A módosítás értelmében az egészségügyért felelős miniszter, mint a köztestületeket felügyelő szerv vezetője vizsgálhatja a szakmai kamarák választásainak jogszerűségét, az ehhez kapcsolódó adatokat jogosult kezelni.
A módosítások január 1-től hatályosak.

Ugyancsak megjelent a Magyar Közlönyben a Büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2023. évi 2023. évi XCVII. törvény.

Az elfogadott módosítás az illegális gyógyszer forgalmazás egyes tényállásait a hatályos Európai Uniós irányelvek szem előtt tartásával a hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása érdekében bővebben és pontosabban határozza meg a büntető törvénykönyvben. A jogalkotás során a Btk. és a büntetőjogi tárgyú törvények kerülnek módosításra a 2011/62/EU irányelvnek való megfelelés érdekében.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentiekben csupán bemutatjuk a fontosabb változásokat. A jogszabályoknak való teljes megfelelés érdekében javasoljuk az érintett rendelkezések alapos áttekintését.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.